Namero o ustanovitvi služnosti v korist parc. št. 2607/1 k.o.Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
.........................................................

Civilna zaščita
Občine Šempeter - Vrtojba


Dežurna številka: 031 622 397
ŠTAB: 05 335 16 32
E: civilna.zascita@sempeter-vrtojba.si
Namero o ustanovitvi služnosti v korist parc. št. 2607/1 k.o.Vrtojba

Številka: 47808-15/2015-3
Šempeter pri Gorici, 25. november 2015

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Šempeter–Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, izrecno in brezpogojno dovoljuje, da se pri služeči nepremičnini parc. št. 2603/0 k.o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316-2603 / 0-0, vknjiži:

- služnostna pravica priključitve na nadzemno NN elektro omrežje preko obstoječega nadzemnega NN električnega voda, ki poteka v dolžini 4,16 m nad služečo parcelo, za nedoločen čas,

- služnostna pravica priključitve na javno fekalno kanalizacijsko omrežje preko novega priključnega voda, ki bo potekal v dolžini 1, 40 m po služeči parceli v nov jašek premera 60cm v cestišču javne kategorizirane ceste LK414391 na služeči parceli , za nedoločen čas,

oboje v korist:

vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc. št. 2607/1 k.o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316-2607/1-0.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni