Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem – podaljšanje (C. Prekomorskih brigad)
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem – podaljšanje (C. Prekomorskih brigad)

Številka: 47803-15/2018-1
Šempeter pri Gorici, 7. junij 2018


Na podlagi drugega odstavka 52. člena in 63. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/14-ZUUJFO, 76/15 in 11/18) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI ZEMLJIŠČA V NAJEM - PODALJŠANJEPredmet podaljšanja najema so naslednja zemljišča:

• del parc. št. 2745/5 in 2746/1, skupaj v približni izmeri 60 m2, ki leži neposredno pred stanovanjsko hišo Cesta prekomorskih brigad 74 in ga najemnik že zaseda;
• del parc. št. 2745/5 in 2746/1, skupaj v približni izmeri 129 m2, ki leži neposredno pred stanovanjsko hišo Cesta prekomorskih brigad 72 in leži najemnik že zaseda;
• del parc. št. 2745/5 in 2746/1 skupaj v približni izmeri 130 m2, ki leži neposredno pred stanovanjsko hišo Cesta prekomorskih brigad 70 in ga najemnik že zaseda;
• del parc. št. 2745/5, 2746/1 in 2746/2 skupaj v približni izmeri 243 m2, ki leži neposredno pred stanovanjsko hišo Cesta prekomorskih brigad 68 in ga najemnik že zaseda;

Najemnina je izračunana skladno s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v najem ali zakup. Letna najemnina znaša za posameznika 30,00 EUR/letno (DDV ni vključen v ceno).

Zemljišče se odda za določen čas 5 let.

Pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od dneva objave na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba. V primeru več ponudnikov, bo lastnik opravil pogajanja o višini najemnine in sklenil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil več.

Opozorilo:
Župan Občine Šempeter-Vrtojba lahko kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje v najem.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 ali 05 33 51 626 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic (at) sempeter-vrtojba.si.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni