Namera o oddaji v brezplačno uporabo - Trg I. Roba 4

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30Civilna zaščita Občine Šempeter-Vrtojba

Dežurna številka: 030 722 817
ŠTAB CZ: 05 335 16 32

Klicni center za informacije o novem koronavirusu
T: 080 14 04
ponedeljek-petek: 8.00-16.00

 Namera o oddaji v brezplačno uporabo poslovnega prostora v pritličju desno v stavbi Trg I. Roba 4

Številka: 47803-24/2017-1
Šempeter pri Gorici, 23. maj 2017


Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 10/14 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja


NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO


- poslovni prostor v stavbi na naslovu Trg Ivana Roba 4, Šempeter pri Gorici, ki se nahaja v pritličju desno, v izmeri 15,6 m2, na zemljišču s parc. št. 2894 k.o. 2315 Šempeter, ID znak 2315-666,


v brezplačno uporabo, po metodi neposredne pogodbe, za namen kulturno, umetniške ali športne dejavnosti.

Skladno s 30 členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) se nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:
- osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog razen javnim podjetjem ali
- nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene,
- socialnemu podjetju oziroma nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena ali
- mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno.


Pogodba o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objava te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni