Namera - nogometno igrišče z umetno travo

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30Civilna zaščita Občine Šempeter-Vrtojba

Dežurna številka: 030 722 817
ŠTAB CZ: 05 335 16 32

Klicni center za informacije o novem koronavirusu
T: 080 14 04
ponedeljek-petek: 8.00-16.00

 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo (podaljšanje oddaje) nogometno igrišče z umetno travo v brezplačno uporabo

Številka: 47803-11/2015-4
Šempeter pri Gorici, 12. maj 2017

Občina Šempeter5-Vrtojba na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1, 14/15–ZUUJFO in 76/15) ter 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo (podaljšanje oddaje) stvarnega premoženja v brezplačno uporaboPredmet oddaje v brezplačno uporabo je nogometno igrišče z umetno travo, v izmeri 1.135 m2, ki se nahaja na delu zemljišča s parc. št. 2658, 2657, 2656, 2756/1, vse k.o. 2315 – Šempeter.

Utemeljitev oddaje v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:
Na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je stvarno premoženje občine mogoče oddati v brezplačno uporabo le osebam javnega prava za izvrševanje javnih nalog in nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, za katere so ustanovljene.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

Župan občine Šempeter-Vrtojba lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-sklenitve pogodbe postopek oddaje v brezplačno uporabo brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni