Povabilo za oddajo ponudbe Ureditev parkirišča ob ul. 9. septembra v Vrtojbi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Povabilo za oddajo ponudbe za izvedbo ureditve parkirišča ob ulici 9. septembra v Vrtojbi

Naročnik, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo UREDITEV PARKIRIŠČA OB ULICI 9. SEPTEMBRA V VRTOJBI sestavljajo naslednji dokumenti:
1 NAVODILA IN POGOJI
2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
3 POGODBA
4 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 19. 03. 2019 do 11:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.


S spoštovanjem,

Mag. Milan Turk
ŽUPAN
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni