Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo GOI del nizke gradnje v občini Šempeter-Vrtojba
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo GOI del nizke gradnje v občini Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju naročnik) na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Predmet javnega naročila je

IZVEDBA GOI DEL NIZKE GRADNJE V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA


v štirih (4) sklopih:
  • SKLOP 1: ŠPORTNI PARK ŠEMPETER – zunanja ureditev
  • SKLOP 2: PROMETNI OTOK NA LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA- KRIŽCJAN
  • SKLOP 3: DEL JAVNE INFRASTRUKTURE IN UREDITVE NA OBMOČJU OPPN LAVŽNIK V ŠEMPETRU PRI GORICI – II. FAZA (IZGRADNJA PODPORNEGA ZIDU)
  • SKLOP 4: UREDITEV PARKIRIŠČA OB ULICI 9. SEPTEMBRA V VRTOJBI

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo IZVEDBA GOI DEL NIZKE GRADNJE V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA sestavljajo naslednji dokumenti:

1 NAVODILA IN POGOJI
2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
3 POGODBA
4 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 24. 08. 2018 do 11:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.S spoštovanjem,

Mag. Milan Turk
ŽUPAN
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni