Namera o ustanovitvi služnosti Vodovodi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47808-11/2011-2
Šempeter pri Gorici, 29. oktober 2012NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTIObčina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in 42/12) podaja objavo o nameri za ustanovitev služnosti v zvezi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, štev. 110/02, štev. 8/03 – popravek in štev. 58/03), pri zemljiščih parc. štev. 2824, 2815/1, 3423/2, 3423/3, 2806/1, 2883/1, 3427/1, 3427/2, 3327, 3344 vse k.o. Šempeter ustanovi služnost, kot sledi:

I. na parceli štev. 2824 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 55,00 m in širini 2,00 m;

II. na parceli štev. 2815/1 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 23,00 m in širini 2,00 m;

III. na parceli štev. 3423/2 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 23,00 m in širini 2,00 m;

IV. na parceli štev. 3423/3 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 114,00 m in širini 2,00 m;

V. na parceli št. 2806/1 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 103,00 m in širini 2,00 m;

VI. na parceli št. 2883/1 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 85,00 m in širini 2,00 m;

VII. na parceli št. 3427/1 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 11,00 m in širini 2,00 m;

VIII. na parceli št. 3427/2 k.o. Šempeter poteka
a) mešani kanalizacijski vod, v dolžini 40,00 m in širini 2,00 m;
b) vodovod v dolžini 1,00 in širini 2,00 m;
IX. na parceli št. 3327 k.o. Šempeter poteka
a) mešan kanalizacijski vod, v dolžini 146,00 m in širini 2,00 m;
b) vodovod, v dolžini 147,00 m in širini 1,00 m;
X. na parceli št. 3344 k.o. Šempeter poteka
a) mešani kanalizacijski vod, v dolžini 35,00 m in širini 2,00 m;
b) vodovod, v dolžini 28,00 m in širini 1,00 m;
c) kabelski TV vod, v dolžini 35,00 m in širini 1,00;
d) plinovod, v dolžini 41,00 m in širini 1,00;
e) razbremenilni objekt v dolžini 10,50 m in širini 3,20 m;
f) fekalni kanalizacijski vod, v dolžini 25,00 m in širini 2,00 m;
g) meteorni kanalizacijski vod, v dolžini 25,00 m in širini 2,00 m;

XI. na parceli št. 2802 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod v dolžini 1,50 m in širini 2,00 m;
ter služnostna pravica poti za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi in delovnimi stroji, kakor tudi vsa dela potrebna zaradi nadzora obratovanja, vzdrževanja in obnove vodovodnega, kanalizacijskega, električnega, TK kabelskega omrežja ter plinovoda, vse za čas njenega trajanja, v korist služnostnega upravičenca: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, matična številka: 1550144,vse za potrebe rekonstrukcije kanala »C«.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

 

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni