Namera o ustanovitvi služnosti na zemljiščih s parc. štev. 9112, 9102 in 9123 vse k.o. 2315 Šempeter
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Namera o ustanovitvi služnosti na zemljiščih parc. štev. 9112, 9102 in 9123 vse k.o. 2315 Šempeter

Številka: 47808-11/2016-4
Šempeter pri Gorici, 19. avgust 2016


V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, matična št. 1358227000, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici dovoljuje, da se na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti

  •  na zemljišču parc. štev. 9112 k. o. Šempeter v dolžini 12 m, parc. št. 9102 k. o. Šempeter v dolžini 48 m in na parc. št. 9123 k. o. Šempeter v dolžini 81 m, vknjiži služnostna pravica za potrebe napeljave in priklopa na električno omrežje
  • na zemljišču parc. štev. 9123 k. o. Šempeter v dolžini 19 m, vknjiži služnostna pravica za potrebe napeljave in priklopa na fekalno kanalizacijo in vodovodno omrežje
  • na zemljišču parc. štev. 9102 in 9123 obe k. o. 2315 - Šempeter vknjiži služnostna pravica za potrebe dostopa, vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi.
v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 9122 k. o. Šempeter.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni