Namera o oddaji v najem poslovnega prostora na naslovu Cesta goriške fronte 2
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Namera o oddaji v najem poslovnega prostora na naslovu Cesta goriške fronte 2

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11,42/12 in 24/13) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

 

Predmet oddaje v najem je:

poslovni prostor na naslovu Cesta goriške fronte 2, Šempeter pri Gorici, z ID oznako stavbe 2315-2462, parc. št. 3079/2 k.o. Šempeter, v skupni izmeri 102 m2, od tega 54 m2 v pritličju ter 48 m2 v nadstropju, primeren za opravljanje trgovske, obrtne ali podobne dejavnosti. Izklicna mesečna najemnina znaša 450,00 €;


Najemnina je izračunana na podlagi cenitve zapriseženega cenilca za gradbene zadeve Emila Čadeža z dne april 2013, v višini 450,00 EUR/mesec (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Izbrani najemnik se zaveže plačati varščino v višine ene najemnine takoj po podpisu pogodbe.


Poslovni prostor se oddaja za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.


Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem pisarniškega prostora do četrtka, 18. aprila 2013, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati:

1. Program oz. vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem poslovnem prostoru;

2. Višino najemnine za poslovni prostor, ki jo je ponudnik pripravljen plačati;

3. Izjavo, da soglaša s predlogom najemne pogodbe.


V primeru več ponudnikov, bo lastnik opravil pogajanja o višini najemnine.


Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del ponudbe.


Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 ali 031 683 271 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.


Številka: 47803-10/2013-1

Šempeter pri Gorici, 4. april 2013

 

ŽUPAN

mag. Milan Turk

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni