Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih


W: www.ita-slo.eu/sl/visfrim

Projektni partnerji


LP Autorita’ di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
1. Città metropolitana di Venezia
2. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
3. Dežela Veneto
4. Direkcija Republike Slovenije za vode
5. Agencija Republike Slovenije za okolje
6. Občina Miren-Kostanjevica
7. Mestna občina Nova Gorica
8. Občina Postojna
9. Občina Šempeter-Vrtojba
10. Občina Vipava


Cilji projekta


Cilj projekta VISFRIM je vzpostaviti učinkovito obvladovaje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in orodij. Razvoj novih pristopov, metod in tehničnih orodij bo služil izvajanju obstoječih načrtov za obvladovanje poplavnega tveganja in posodobitvi, ki jih do leta 2021 nalaga Poplavna direktiva.

Državni organi ter službe bodo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi izmenjali znanje, veščine in razpoložljive podatke povezane s poplavami na meddržavnem povodju reke Soče z Vipavo ter reke Lemene v Italiji. Razvili se bodo skupni poplavni modeli. Oblikoval se bo pilotni sistem, v katerem se bo z uporabo inovativnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij spodbujalo dejavno udeležbo ljubiteljskih opazovalcev pri spremljanju okolja.

Poleg negradbenih ukrepov je v okviru projekta predvidena tudi izvedba manjših gradbenih protipoplavnih ukrepov na porečju Vipave, in sicer nadvišanje nasipa ob Vipavi pri Prvačini, protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk, protipoplavni zid v Grabcu pri Mirnu in ureditev vodotoka Belška voda v Belskem.Sredstva


Sredstva za izvedbo triletnega projekta znašajo 2.940.000 EUR. Od tega je za gradbene protipoplavne ukrepe na porečju Vipave namenjenih 895.000 EUR, za pripravo dodatne tehnične in finančne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov v sodelujočih slovenskih občinah pa 142.000 EUR.

Program: Interreg Slovenija - Italija
Prednostna lestvica: Ciljni razpis za strateške projekte št. 5 - Prednostna os 3 6f - Strateška tema direktiva o poplavah

Trajanje projekta:

1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Vrednost projekta: 2.940.441,15


Prispevek ESRR: 2.499.374,96 €

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni