Ureditev krožišč v občini Šempeter-Vrtojba
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Ureditev krožišč v občini Šempeter-Vrtojba

Podobno kot drugod, kjer se soočajo s povečanim številom nesreč na problematičnih križiščih, je tudi za ta nekatera križišča v občini Šempeter-Vrtojba predlagana preureditev v krožišča. To so križišča v Bazari, pri bolnišnici, ABK, Mahle Letriki, Höferju in uvozu za Lesnino.

V prvi fazi se poleg začasne ureditve krožišča v Bazari, obetajo še krožišča pri ABK in Letriki, kjer pa za zdaj montažni krožišči nista predvideni. Vsekakor bodo vsa tri dolgoročno spremenjena v stalna krožišča. Za končno preureditev omenjenih treh križišč v krožišča je Direkcija RS za ceste že poslala občini potrjene projektne naloge za izdelavo vseh treh projektov za izvedbo. Občina pa je z objavo javnega naročila 13. novembra 2012 začela z izbiro izvajalcev, ki bodo pripravili projekte. Odpiranje ponudb je bilo 12. decembra 2012.

Krozice Sempeter pri Gorici Bazara
Montažno krožišče v Bazari


V drugi fazi je junija 2015 nastalo trenutno začasno, kasneje pa stalno krožišče pri podjetju Mahle Letrika in gradbišču bodoče Sparove trgovine med Šempetrom in Vrtojbo, katerega večji del financira Direkcija RS za infrastrukturo. Novo krožišče bo na tem delu umirilo hitrost in povečalo pretočnost prometa in v času konic olajšano vključevanje na Vrtojbensko cesto, kar pomeni manj hrupa in škodljivih emisij motornih vozil.

V tretji fazi je septembra 2016 bilo v soinvestitorstvu z direkcijo za infrastrukturo zgrajeno krožišče pri ABK. Z rekonstrukcijo križišča je bilo ustrezno rešeno vodenje pešcev in kolesarjev v križišču ter skladno s pravili rešena javna razsvetljava.

V četrti fazi je bila v letu 2017 najprej izdelana PZI dokumentacija, 24. aprila 2018 pa sta župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, in direktor Kolektor CPG d.o.o., Kristjan Mugerli, podpisala pogodbo za izvedbo krožišča pri bolnišnici, ki je bilo v istem letu tudi izvedeno. Zaradi visoke prometne obremenitve je namreč na tem mestu močno oviran promet predvsem v času prometnih konic. Glede na prostorske omejitve je možna izvedba enopasovnega srednje velikega urbanega krožnega križišča z zunanjim premerom 30,0 m. Širina voznega pasu je v tem primeru 6,5 m, povozni del sredinskega otoka pa 2,0 m. Avtobusno postajališče se bo ohranilo, vendar bo preoblikovano tako, da horizontalni tehnični elementi ustrezajo hitrosti 30 km/h. V območju krožišča bo poskrbljeno tudi za varnost pešcev, saj bosta tam dva prehoda za pešce, na kraku proti bolnišnici pa še dva, celotno površino pa bo osvetljevala nova javna razsvetljava. Ločilni ter sredinski otok bodo izvedeni z dvignjenimi betonskimi robniki in z vmesno zapolnitvijo z humusom in zatravitvijo. Delno bo preurejena tudi meteorna kanalizacija.
Krožišče je bilo dokončano avgusta 2018.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni