Rekreacijski center Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
.........................................................

Civilna zaščita
Občine Šempeter - Vrtojba


Dežurna številka: 031 622 397
ŠTAB: 05 335 16 32
E: civilna.zascita@sempeter-vrtojba.si
Rekreacijski center v Vrtojbi

Občina Šempeter-Vrtojba v bližini priključka na hitro cesto v Vrtojbi načrtuje ureditev Rekreacijskega centra Vrtojba s površinami turističnega kampa, z večnamenskim objektom, prostorom za avtodome, … Površina ožjega ureditvenega območja znaša približno 2,3 ha, širše območje pa meri cca 4,3 ha.

V okviru projekta Soča-Isonzo, ki ga vodi EZTS GO je Občina Šempeter-Vrtojba za Rekreacijski center Vrtojba s povezavami izdelala projektno dokumentacijo in pridobila gradbeno dovoljenje. V sklopu projekta Soča - Isonzo bo urejena javna infrastruktura za delovanje rekreacijskega centra s kampom in osnovne površine.

V okviru investicije se bo uredilo:
  • parkirna mesta za avtodome,
  • servisna ploščad za avtodome,
  • rekonstrukcija dostopne poti in odvodnja le-te,
  • priključek na javni vodovod,
  • priključek na javno kanalizacijo,
  • nizko napetostni priključek kampa,
  • odvodna utrjenih površin kampa in zalednih vod.

Gradbena ureditev za potrebe kampa zajema vhodni asfaltirani plato kampa na katerem so parkirna mesta za avtodome - nočni del 8 PM, servisna ploščad za avtodome in ekološki otok in priključek kampa na javno pot.

Ureditve obsegajo okvirno 1255 m2 utrjenih površin in njihovo komunalno ureditev.

Predvidena ocenjena vrednost celotne investicije znaša 480.848,45 EUR.

2017


Izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Vrednost del: 14.274 EUR

2019


18. marca 2019 sta direktorica EZTS GO Sadndra Sodini in izbrani izvajalec Erik Sever s. p. v partnerstvu z Zoranom Batističem s. p. podpisala pogodbo o izvedbi del prvega sklopa javnega naročila "Infrastrukturna dela za rekreacijski park v Vrtojbi” v okviru evropskega projekta Isonzo-Soča, ki se financira iz Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014–2020. Gre za prvo pogodbo po zaključku kompleksnega postopka, v katerem je italijanska pravna oseba prvič objavila javni razpis v Sloveniji z uporabo slovenskih predpisov o javnih naročilih.
Vrednost pogodbeno dogovorjenih del: 393.173,02 EUR (brez vključenega DDV)
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni