Izgradnja gospodarske infrastrukture v ekonomsko poslovni coni Lavžnik

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30Civilna zaščita Občine Šempeter-Vrtojba

Dežurna številka: 030 722 817
ŠTAB CZ: 05 335 16 32

Klicni center za informacije o novem koronavirusu
T: 080 14 04
ponedeljek-petek: 8.00-16.00

 Izgradnja gospodarske infrastrukture v ekonomsko poslovni coni Lavžnik

 

 

Naročnik


Občina Šempeter-Vrtojba

Namen projekta


Občina Šempeter-Vrtojba je kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje projekta Izgradnja gospodarske infrastrukture v ekonomsko poslovni coni Lavžnik. Vlogo občine je strokovna komisija ocenila skladno z merili ter določbami razpisa ter ugotovila, da izpolnjuje pogoje do sofinanciranja v višini do največ 90 % upravičenih stroškov projekta.


Osnovni namen projekta, kjer je Občina Šempeter-Vrtojba investitor in bo izveden na območju ekonomsko poslovne cone LAVŽNIK, je zagotoviti pogoje za razvoj podjetij predvsem s področja logistike. Navedena podjetja so tudi pomembni zaposlovalci na regionalni ravni.


Cilj projekta


Cilj investicijskega projekta izgradnje gospodarske infrastrukture v ekonomsko poslovni coni LAVŽNIK je usposobitev - revitalizacija gospodarske cone za potrebe umestitve gospodarskih dejavnosti, predvsem skladiščnih površin, površin za dodelavno/distribucijske posle ter potrebnih parkirišč za tovorna vozila. Predvidena je ureditev dostopne ceste, podpornega zidu, protihrupne ograje, meteorne kanalizacije in novega vodovoda.

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 543.850,35 EUR, višina upravičenih stroškov projekta pa znaša 476.476,21 EUR. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo projekt sofinanciralo v višini do največ 428.828,59 EUR, pri tem so nepovratna sredstva v deležu 70,00 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v deležu 30,00 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.Iz lastnih proračunskih sredstev je Občina Šempeter-Vrtojba izvedla:


V letu 2017 je bila med drugim izdelana in plačana projektna dokumentacija za gospodarsko infrastrukturo Lavžnik, izdelana in plačana projektna dokumentacija za spremembo gradbenega dovoljenja, izdelana strokovna podlaga s področja prometa in bil dodatno dopolnjen geodetski načrt za gradnjo infrastrukture na območju OPPN Lavžnik. Za to je bilo porabljenih 28.340 EUR.

V letu 2018 je bila izvedena 2. faza del javne infrastrukture in ureditve na območju OPPN Lavžnik, ki obsega izgradnjo podpornega zidu na južni strani ureditvenega območja Lavžnik. Podporni zid je potreben zaradi višinske razlike med obstoječim terenom in predvideno ureditvijo cestišča, ki bo avtoprevoznikom omogočalo boljši dostop do svojih poslovnih prostorov in hal. Zid bo služil tudi kot podkonstrukcija za morebitno kasnejšo protihrupno ograjo.
Razpisovalec:

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naziv razpisa:
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo, za obdobje 2016-2017

Vrednost projekta:
543.850,35 €

Vrednost subvencije, ki jo bo prejela občina:
428.828,59 €

Soudeležba občine:
21,15% - 115.021,76 €

Trajanje projekta:
8. 8. 2016 – 31. 12. 2017

Vir subvencije:
  • Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega regionalnega sklada: 78,85%
  • Lastni viri občine: 21,15%

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni