Projekti in naložbe
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30Projekti in naložbe

Slovenija je leta 2004 z vstopom v Evropsko Unijo postala upravičenka do sredstev strukturnih skladov in kohezijskega sklada. Najpomembnejši cilj, h kateremu je usmerjeno delovanje vseh treh skladov, je zmanjševanje razvojnih razlik med regijami.

Občina Šempeter-Vrtojba je v programskem obdobju 2007–2013 uspela pridobiti sofinancerska sredstva EU za 12 projektov; od teh kar 8 iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013.

Projekti, Rekonstrukcija dvorca Coronini v Šempetru pri Gorici ter Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici – 2. faza in – 3. faza, so bili v navedenem finančnem okvirju sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za projekte (operacije) sofinancirane v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.Program razvoja podeželja


Dva projekta, Rekonstrukcija in dozidava Mladinskega centra v Vrtojbi in Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi, pa sta bila v navedenem finančnem okvirju sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Gre za projekte (operacije) sofinancirane v okviru ukrepov 1., 3. in 4. osi iz Programa razvoja podeželja 2007–2013.

Občina Šempeter-Vrtojba je bila pri koriščenju sredstev Evropske unije uspešna tudi že v predpristopnem obdobju in v programskem obdobju 2004–2006.Izvajanje projektov

 

Kontakt


Danijela Kos
Višja svetovalka za projekte
T:
05 335 10 08
F:
05 335 10 07
E:
 danijela.kos(at)sempeter-vrtojba.si

 

Bogdan Nemec
Višji svetovalec za investicije
T: 05 335 16 29
F: 05 335 10 07
E:
bogdan.nemec(at)sempeter-vrtojba.si

 Novice

 

 

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni