Vloga za izračun komunalnega prispevka

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
.........................................................

Civilna zaščita
Občine Šempeter - Vrtojba


Dežurna številka: 031 622 397
ŠTAB: 05 335 16 32
E: civilna.zascita@sempeter-vrtojba.si
Vloga za izračun komunalnega prispevka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja stavbnih zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo in se odmeri na zahtevo investitorja oz. lastnika objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov.
Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zahtevane priloge:
Investitor mora organu predložiti izvod tehnične in lokacijske dokumentacije.

Taksa:
Za vlogo za izračun komunalnega prispevka je potrbno plačati 22,60 EUR upravnme takse. Upravno takso lahko plačate gotovinsko na vložišču občine ali pa nakažete na račun št.: 01383-5830309197, sklic 11 75841-7111002-davčna številka pravne osebe.

Rok za izdajo:
Po 79. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) je rok za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka 15 dni od dneva prejema popolne vloge.

Vloga:

docZahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
Uradne ure

Ponedeljek, petek:
8.00 - 12.00
Sreda:
8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00Sprejem vlog in informacije

Ponedeljek, torek in četrtek:
8.00 - 15.00
Sreda:
8.00 - 16.30
Petek:
8.00 - 14.00
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni