Postopki, vloge in obrazci

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
.........................................................

Civilna zaščita
Občine Šempeter - Vrtojba


Dežurna številka: 031 622 397
ŠTAB: 05 335 16 32
E: civilna.zascita@sempeter-vrtojba.si
Postopki, vloge in obrazci

"Koronavirus"

 

Vloga za izdajo potrdila za prehod meje

 

pdfVloga za izdajo potrdila za prehod meje
docVloga za izdajo potrdila za prehod meje

Pridobljeno potrdilo upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega člana razumejo člani družine: zakonca (tudi izvenzakonskega partnerja) in otroci (tudi izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja.Za delovne migrante velja še naprej, da prehod upravičujejo s potrdilom delodajalca!

Samoizjava za gibanje po italijanskem ozemlju

 

pdfNuovo modello autodichiarazione editabile maggio_2020 (velja od 4. 5. 2020 dalje)

 


Družbene dejavnosti


Denarna pomoč


Uveljavljanje enkratne denarne pomoči za novorojenčke
 

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov
(vložiti na pristojni upravi vrtca)

Obrazci za poročila o izvedbi programov društev in podobnih organizacij, sofinanciranih na podlagi razpisov v letu 2019   


Okolje in prostor


Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Lokacijska informacija

Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Potrdilo o namenski rabi zemljišča 


Prijava podatkov za NUSZ


Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del ali prireditve


- Zahteva za izdajo mnenja

- Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev


Vloga za izračun komunalnega prispevka


Premoženjsko-pravne zadeve


Ponudba za prodajo zemljišča (rok hrambe Arhivsko)

Vloga za oddajo v uporabo dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
(rok hrambe 10 let)


Razno


Oglaševanje


Prijava prireditve

Prijava razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

 
Splošni obrazec

 

Uradne ure

Ponedeljek, petek:
8.00 - 12.00
Sreda:
8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00Sprejem vlog in informacije

Ponedeljek, torek in četrtek:
8.00 - 15.00
Sreda:
8.00 - 16.30
Petek:
8.00 - 14.00
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni