Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
 • Sklep št. 01101-19/2013-2, objavljeno v UL RS št. 89/13 z dne 28. 10. 2013
  1.
  Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je potrdil z Elaboratom o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene, ki jih je predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. dne 18. 9. 2013.
  Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
  1 Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0777
  EUR/kg.
  1.1 Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0738 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 21 kg na osebo na mesec, to je 1,5498 EUR na osebo mesečno.
  1.2 Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1285 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 2 kg na osebo na mesec,
  to je 0,2570 EUR na osebo mesečno.
  2 Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0446 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 14 kg na osebo na mesec,
  to je 0,6244 EUR na osebo mesečno.
  3 Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
  odpadkov
  3.1 Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0579 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 15 kg na osebo na mesec,
  to je 0,8685 EUR na osebo mesečno.
  3.2 Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0676 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva v pavšalni količini 15 kg na osebo na mesec,
  to je 1,0140 EUR na osebo mesečno.
  2.
  Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s prvim dnem po poteku meseca, v katerem ga sprejme zadnji od občinskih svetov občin, na območju katerih se javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki izvajajo po enotnih cenah (skupno oskrbovalno območje).

Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba.

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni