Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Varstvo okolja in urejanje prostora - odlokiSklep št: 01101-8/2014-2
1. Opravljena je bila druga obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter-Vrtojba.
2. Sklep prične veljati takoj.Sklep št:
01101-8/2014-4
1. Opravljena je bila druga obravnava Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
2. Sklep prične veljati takoj.
 


Sklep št: 01101-8/2014-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 1. faza.


 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 37/14 z dne 26. 5. 2014

 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter-Vrtojba, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 37/14, z dne 26. 5. 2014
Sklep št.: 01101-4/2014-5
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet sprejme Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba.


Sklep št.: 01101-4/2014-3
1. Opravljena je bila prva obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba.
Ker ni bilo podanih pripomb, je bila opravljena tudi druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba.Odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014


Datum sprejema: 14. 11. 2013

Datum objave: 29. 11. 2013

Datum začetka veljavnosti: 30. 11. 2013


Neuradno prečiščeno besedilo: NPB Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljisca

Odlok o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna naprava ob Vrtojbici,
UL RS,št.103/2011, z dne 24.11.2011


Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru, UL RS,št.30/2010, z dne 18.02.2010


Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, UL RS,št.54/2009, z dne 13.07.2009


Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, UL RS,št.42/2009, z dne 05.06.2009


Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza, UL RS, št.34/2009, z dne 04.05.2009


Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »LADA« v Občini Šempeter - Vrtojba, UL RS,št.25/2009, z dne 03.04.2009


Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lada v Šempetru pri Gorici, UL RS, št.18/2009, z dne 09.03.2009


Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lavžnik v Šempetru pri Gorici, UL RS,št.2/2009, z dne 12.01.2009


10.10.08 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempet - Odloki


10.10.08 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 1/2001 in 14/2001) – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št - Odloki


Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »MMP Vrtojba« v Občini Šempeter - Vrtojba,
UL RS, št. 97/2008, z dne 10.10.2008


13.06.08 Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba, UL RS, št.59/2008, z dne 13.06.2008


10.06.08 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, UL RS, 58/2008, z dne 10.06.2008


Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba, UL RS,št.104/2007, z dne 16.11.2007

 


Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi območij neselij Šempetra pri Gorici in Vrtojbe, UL RS,št.29/2007, z dne 30.03.2007


20.10.06 Odlok o spremembi območij naselij Šempetra pri Gorici in Vrtojbe, UL RS,št.108/2006, z dne 20.10.2006


Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba, UL RS,št.77/2006, z dne 21.07.2006


Odlok o imenovanju Ulice Lavžnik v Šempetru pri Gorici,
UL RS, št.71/2006
, z dne 07.07.2007


Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta Smete, UL RS, št.91/2005, z dne 14.10.2005


Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Brežina v Vrtojbi UL RS,št.78/2005, z dne 19.08.2005


Odlok o spremembi območij naselij Šempetra pri Gorici in Vrtojbe,
UL RS št.78/2005,
z dne 19.08.2005

Odlok o zazidalnem načrtu na hribu v Šempetru – 1. faza, UL RS,št.71/2005, z dne 28.07.2005


Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Šempeter-Vrtojba,UL RS,št.59/2005, z dne 20.06.2005


Odlok o ureditvenem načrtu Podmark III v Šempetru, UL RS, št.52/2005, z dne 27.05.2005


Odlok o ureditvenem načrtu – Mestno središče v Šempetru, UL RS, št.52/2005, z dne 27.05.2005


Odlok o občinskem lokacijskem načrtu SMETE v Šempetru pri Gorici, UL RS, št.44/2005, z dne 05.05.2005

 


28.05.04 Sklep o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila - PREKLICAN


Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Šempetru pri Gorici, UL RS,št.17/2004, z dne 24.02.2004

 


09.05.02 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986-1990 za območje občine Šempeter-Vrtojba - PREKLICAN


10.01.02 Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo Vrtojbe - Odloki


01.01.02 MANJKAJOČE - Odlok o odlaganju odpadnega gradbenega materiala ter odvečne rodovitne zemlje v občini Šempeter-Vrtojba - Odloki


01.01.02 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju občine Šempeter-Vrtojba z dne 11. 1. 2001 - Odloki


01.01.02 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju občine Šempeter-Vrtojba z dne 14. 7. 2001 - Odloki


01.01.02 Odlok o zunanjem videzu naselij v občini Šempeter-Vrtojba z dne 1. 7. 2000 - Odloki


01.01.02 Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin na območju občine Šempeter-Vrtojba z dne 1. 6. 2000 - Odloki

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni