Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Javne finance - odloki
19. 11. 2015

Rebalans proračuna za leto 2015

Sklep št.: 01101-20/2015-8
17. 9. 2015
Sklep št.: 01101-16/2015-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami.18. 12. 2014
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami (Sklep št: 01101-17/2014-3).
_B_SPLOŠNI DEL 2015
_C_obrazložitev splošni del 2015
_D_POSEBNI DEL 2015
_E_obrazložitve posebni del 2015
_F_NRP
_G_obrazložitev NRP 2015-2018
_H_Kadrovski načrt
_I_Sklep o načrtu ravnavnja z nepremičnim premoženjem za leto 2015, objava v UL RS št. 2/2015


Sklep št:
01101-8/2014-17
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.20. 3. 2014
Sklep št.: 01101-4/2014-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013, vključno s pripadajočimi prilogami.
- realizacija splošni del
- obrazložitev realizacija splošni del
- realizacija posebni del
- obrazložitev realizacija posebni del
- realizacija NRP
- obrazložitev realizacija NRP


Sklep št.: 01101-24/2013-
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, objavljeno v Uradne listu RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
 • - Splošnii del - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  - Obrazložitev Splošnega dela - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  - Posebni del - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  - Obrazložitev Posebni del - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  - NRP 2013-2016
  - Obrazložitev NRP - Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  - Kadrovski načrt 2013-2014
 • Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014, objavljeno v Uradne listu RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Sklep št.: 01101-24/2013-12
1.Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


19. 9. 2013
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014

Sklep št. 01101-16/2013-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013, vključno s pripadajočimi prilogami.
Sklep št. 01101-16/2013-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.


19. 8. 2013
Sklep št: 01101-3/2013-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2013.
- Polletna realizacija 2013 splošni del
- Obrazložitev polletna realizacija 2013 splošni del
- Polletna realizacija 2013 posebni del
- Obrazložitev polletna realizacija 2013 posebni del


21. 3. 2013

 • Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtopjba za leto 2012, objava na UL RS št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013 - Sklep št.: 01101-6/2013-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012
- realizacija splošni del
- realizacija posebni del
- realizacija NRP
- obrazložitev: realizacija splošni del, realizacija posebni del in realizacija NRP v letu 2012

 • Odlok o proračunu proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014
Sklep št. 01101-2/2013-6
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, skupaj z amandmaji in s pripadajočimi prilogami.

- Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013, Uradni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013
- Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, Uradni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013
- Splošni del proračuna 2013-2014
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2013
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2014
- Posebni del proračuna 2013-2014
- Obrazložitev posebnega dela proračuna 2013-2014
- Načrt razvojnih programov 2013-2016
- Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2013-2016
- Kadrovski načrt 2013 - 2014
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013, Uradni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014, Urdni list RS, št. 7 /2013 z dne 25. 1. 2013


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012, UL RS št. 72/2012, 26. 9. 2012


Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
UL RS,št.31/2012
, z dne 30.4.2012

 

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012,
UL RS,št.105/2011, z dne 23.12.2012


23.09.11 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011 - Odloki


08.09.11 Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2011 - Sklepi


Zaključni računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010,
UL RS,št.28/2011, z dne 31.03.2011


Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011,
UL RS,št.22/2011, z dne 25.3.2011


Odlok s spremembah in dopolnitvah Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2009, UL RS,št.92/2010, z dne 19.11.2010


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010,UL RS,št.92/2010, z dne 19.11.2010


Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010, UL RS,št.62/2010, z dne 30.07.2010


30.07.10 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 - Odloki


Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009, UL RS,št.38/2010, z dne 14.05.2010


26.03.10 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 - Odloki


26.03.10 Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010 - Odloki


17.12.09 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2009 - Odloki


08.05.09 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008, UL RS,št.35/2009, z dne 08.05.2009


Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010,
UL RS,št. 21/2009, z dne 20.03.2009


Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010,
UL RS,št. 21/2009
, z dne 20.03.2009


Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009,
UL RS št. 21/2009
, z dne 20.03.2009


Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009,
UL RS,št.21/2009, z dne 20.03.2009


Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2008, UL RS,št.72/2008, z dne 17.07.2008


17.07.08 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008 - Odloki


Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2007, UL RS,št.40/2008, z dne 23.04.2008


Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2008,
UL RS,št.13/2008, z dne 05.02.2008


Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2008,
UL RS,št.13/2008, z dne 05.02.2008


Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007, UL RS,št.115/2007, z dne 14.12.2007


04.05.07 Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2007


16.02.07 Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2007


Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007,
UL RS, št.14/2007, z dne 16.02.2007


Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2007,
UL RS,št.14/2007, z dne 16.02.2007


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2006, UL RS,št.70/2006, z dne 06.07.2006


Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2005, UL RS,št.38/2006, z dne 11.04.2006


Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2006,
UL RS,št.110/2005, z dne 09.12.2005


Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2006,
UL RS,št.110/2005, z dne 09.12.2005


19.08.05 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2005 - Odloki


Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004, UL RS,št.43/2005, z dne 29.04.2005


21.01.05 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004 - Odloki


19.10.04 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004 - Odloki


28.05.04 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004 - Odloki


Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004,
UL RS,št. 1/2004, z dne 09.01.2004


Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2003, UL RS,št.108/2003, z dne 07.11.2003


30.04.03 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2002 - Odloki


13.02.03 Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2003 - Odloki


06.06.02 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2002 z dne 6. 6. 2002 - Odloki


11.04.02 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2001 - Odloki


10.01.02 Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2002 - Odloki


01.01.02 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba z dne 9. 11. 1999 - Odloki


01.01.02 Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2000 z dne 16. 3. 2000 - Odloki


01.01.02 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2000 z dne 1. 7. 2000 - Odloki


01.01.02 Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2001 z dne 15. 2. 2001 - Odloki


01.01.02 Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 1999 z dne 1. 7. 1999 - Odloki


01.01.02 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2001 z dne 4. 10. 2001 - Odloki


01.01.02 Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica z dne 1. 7. 1999 - Odloki

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni