Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Gospodarske dejavnosti: gospodarske javne službe in infrastruktura, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter kmetijstvo - pravilniki

 • Sklep št. 01101-19/2013-2, objavljeno v UL RS št. 89/13 z dne 28. 10. 2013
  1.
  Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je potrdil z Elaboratom o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene, ki jih je predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. dne 18. 9. 2013.
  Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
  1 Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0777
  EUR/kg.
  1.1 Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0738 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 21 kg na osebo na mesec, to je 1,5498 EUR na osebo mesečno.
  1.2 Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1285 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 2 kg na osebo na mesec,
  to je 0,2570 EUR na osebo mesečno.
  2 Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0446 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 14 kg na osebo na mesec,
  to je 0,6244 EUR na osebo mesečno.
  3 Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
  odpadkov
  3.1 Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0579 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 15 kg na osebo na mesec,
  to je 0,8685 EUR na osebo mesečno.
  3.2 Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0676 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva v pavšalni količini 15 kg na osebo na mesec,
  to je 1,0140 EUR na osebo mesečno.
  2.
  Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s prvim dnem po poteku meseca, v katerem ga sprejme zadnji od občinskih svetov občin, na območju katerih se javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki izvajajo po enotnih cenah (skupno oskrbovalno območje).

Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba.21. 3. 2013
Sklep št.: 01101-6/2013-22
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba

22.09.11 Sklep o razveljavitvi Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin


22.09.11 Razveljavitev pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin z dne 31. 3. 2011


09.03.10 Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah


06.05.11 Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba, z dne 5. 5. 2011


31.03.11 Pravilnik o spremembah in dopolnitveh Pravilnika o oddajanju zemljišč v najem in zakup


31.03.11 Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin


18.03.11 Pravilnik o oddajanju v najem parkirišča »D« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogov javne razsvetljave, odra z nadstreškom ter sedežnih garnitur in storitev nameščanja reklamnega materiala


24.02.10 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju v najem kinodvorane v Šempetru pri Gorici, Kulturnega doma v Vrtojbi, parkirišča »D« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogov javne razsvetljave


01.10.09 Pravilnik o oddajanju v najem kinodvorane v Šempetru pri Gorici, Kulturnega doma v Vrtojbi, parkirišča »D« na Mednarodnem prehodu Vrtojba in drogov javne razsvetljave


04.04.08 Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba - Pravilniki

 

19.07.07 Pravilnik o oddajanju kinodvorane v Šempetru pri Gorici, kulturnega doma v Vrtojbi, štartnega napihljivega loka, sedežne garniture in pokritega odra v najem

 

17.07.03 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za oblikovanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij - Pravilniki


15.05.03 Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij in o finančnih intervencijah za ogranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v občini Šempeter-Vrtojba - Pravilniki


Pravilnik o pokopu in najemu grobnega prostora z dne 12. 7. 2001

 

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem in določanju najemnin z dne 7. 12. 2000


Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln in za prodajo blaga zunaj prodajaln z dne 7. 12. 2000

 

Pravilnik o merilih za oblikovanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost z dne 7. 12. 2001
slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni