Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Gospodarske dejavnosti: gospodarske javne službe in infrastruktura, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter kmetijstvo - odloki


  • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 22/2015 z dne 30. 3. 2015.
  • Sklep št.: 01101-16/2015-23
    Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba, objavljeno v Uradnem listu RS št.: _/2015.

 

 

 

07.07.11 Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v občini Šempeter-Vrtojba

02.06.11 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč


12.02.09 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba

 


Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«, UL RS, št.42/2009, z dne 05.06.2009


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba, UL RS, št.42/2009, z dne 05.06.2009


05.06.09 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba, UL RS,št.42/2009, z dne 05.06.2009


Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali, UL RS,št. 15/2009,z dne 29.03.2009


30.12.08 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba na nepremičninah


04.12.08 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba na nepremičninah, UL RS,št.125/2008, z dne 30.12.2008


Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba,UL RS,št.76/2008, z dne 25.07.2008

Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba, UL RS, št.59/2008, z dne 13.06.2008


Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba,
UL RS,št.59/2008, z dne 13.06.2008


Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba,
UL RS,št.41/2008
, z dne 25.04.2008


Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o., UL RS št.40/2008, z dne 24.04.2008


22.11.07 Odlok o spremembi Odloka o zaščiti in oskrbi domačih živali - Odloki

Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba, UL RS,št.104/2007, z dne 16.11.2007


10.08.07 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, UL RS, št. 72/2007, 10. 8. 2007


Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, UL RS, št. 71/2007, 7. 8. 2007


22.11.07 Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah v Občini Šempeter-Vrtojba

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa, UL RS,št.19/2007, z dne 2.03.2007


16.02.07 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba


27.10.06 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba na nepremičninah

 


Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda, UL RS,št.78/2005, z dne 19.08.2005


24.06.05 Odlok o oskrbi s pitno vodo, UL RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

21.01.05 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šempeter-Vrtojba

 

01.07.04 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba


Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba na nepremičninah,
UL RS,št.1/2004, z dne 09.01.2004


22.12.03 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šempeter-Vrtojba

10.01.03 Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šempeter-Vrtojba


16.01.03 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OKS, občinske komunalne storitve d.o.o.

 


04.04.02 Odlok o popravku Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šempeter-Vrtojba


Odlok o ustanovitvi javnega podjetja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o. z dne 11. 4. 2002


Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške


Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilsko enoto Nova Gorica


Odlok o ravnanju z odpadki v občini Šempeter-Vrtojba z dne 20.7.2000


Odlok o načinu gospodarjenja na pribrežnih zemljiščih in obveznem čiščenju potokov in jarkov na območju občine Šempeter-Vrtojba


Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Šempeter-Vrtojba


Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Šempeter-Vrtojba


Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Šempeter-Vrtojba z dne 9. 11. 2000


Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč z dne 15. 2. 2001


Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah v občini Šempeter-Vrtojba z dne 12. 6. 2001


Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šempeter-Vrtojba 13. 12. 2001

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šempeter-Vrtojba z dne 14. 7. 2001

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šempeter-Vrtojba z dne 9. 12. 1999


Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šempeter-Vrtojba z dne 15. 3. 2001


Odlok o načinu in pogojih izkoriščanja čebelje paše

 

Odlok o občinskih cestah v občini Šempeter-Vrtojba z dne 7. 10. 1999


Odlok o ureditvi cestnega prometa z dne 7. 10. 1999


30.11.99 Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju občine Šempeter-Vrtojba

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni