Občinski predpisi

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
.........................................................

Civilna zaščita
Občine Šempeter - Vrtojba


Dežurna številka: 031 622 397
ŠTAB: 05 335 16 32
E: civilna.zascita@sempeter-vrtojba.si
Ustanovitev, prenehanje in ukinitev javnega dobra, ulice in ceste

Ustanovitev in vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti OŠ-V


-
Vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba pri nepremičninah s parc. št. 9129, 9130 in 9131 vse k.o. 2315 Šempeter, UL RS št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba pri nepremičninah s parc. št.. št. 59/3 k.o. 2316 Vrtojba in 215 k.o. 2316 Vrtojba, UL RS št.:15/2017 z dne 31. 3. 2017

-
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba, objava v Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

-
Ustanovitev brezplačne služnostne pravice v javnem interesu na nepremičnini s parcelno številko 3051/16 k.o. Šempeter z dne 21. 6. 2016

 

 

Sprememba poteka meje med sosednjima občinama


- Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Občino Miren-Kostanjevica, Uradni list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

- Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica
, Uradni list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

 

Sklep o ukinitvi javnega dobra


- Sklep št.: 711-5/2020-2 o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3446/9 k. o. 2315 Šempeter, objava v UL RS št.: /2020 z dne. in izdana odločba

- Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3443/7 k. o. 2315 Šempeter, Uradni list RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019 in izdana pdfOdločba o ukinitvi statusa javnega dobra z dne 27. 9. 2019

- Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenana nepremičnini s parc. št. 3572/2 k. o. 2316 Vrtojba, UL št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019 in izdana odločba z dne 18. 2. 2019

 

- Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenana nepremičnini s parc. št. 3448/2 k. o. 2315 Šempeter, UL št. 69/2018  z dne 30. 10. 2018 in izdana odločba z dne 19. 10. 2018


-Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3442/4 k. o. 2315 Šempeter, UL št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018 in izdana odloćba z dne 16. 6. 2018

- Sklep o ukinitvi javnega dobrana nepremičnini s parc. št. 1615/4 k. o. 2316 Vrtojba, UL št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017 in izdana odloćba z dne 17. 10. 2017

- Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2936/3, k. o. 2315 Šempeter, UL št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017 in izdana odloćba z dne 24. 3. 2017

- Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3430/3 k. o. 2315 Šempeter, UL št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017 in izdana odloćba z dne 17. 3. 2017

- Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3139/8 k. o. 2316 – Vrtojba, UL št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016 in izdana odloćba z dne 25. 6. 2016

- Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3588/8 in 3588/9 k. o. 2316 – Vrtojba, UL št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016 in izdana odloćba z dne 27. 6. 2016

- Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3588/7 k.o. 2316 – Vrtojba, UL št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015 in izdana odloćba z dne 2. 11. 2015
- Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014 in izdana odloćba z dne . 2015

-Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014 in izdana odloćba z dne . 2015

- Sklep o ukinitvi javnega dobra
.. UL št. 87, 5. 12. 2014 in izdana odloćba z dne . 2015

Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 21, 19. 3. 2012in izdana odloćba z dne . 2015

- Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 11, 13. 2. 2009 in izdana odloćba z dne . 2015
- Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 108, 17. 11. 2008 / Šempeter-Vrtojba
 - Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 71, 14. 7. 2008 / Šempeter-Vrtojba
- Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 112, 7. 12. 2007 / Šempeter-Vrtojba
- Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 112, 7. 12. 2007 / Šempeter-Vrtojba
- Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 51, 8. 6. 2007 / Šempeter-Vrtojba
Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 14, 16. 2. 2007 / Šempeter-Vrtojba
Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 14, 16. 2. 2007 / Šempeter-Vrtojba
Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 108, 20. 10. 2006 / Šempeter-Vrtojba
Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 71, 7. 7. 2006 / Šempeter-Vrtojba
Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 52, 19. 5. 2006 / Šempeter-Vrtojba
Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ulice in ceste


21. 3. 2013
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Šempeter-Vrtojba, UL RS št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

7. 7. 2006
Odlok o imenovanju Ulice Lavžnik v Šempetru pri Gorici, UL RS št. 71/2006

28. 5. 2004
Sklep o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila, UL RS št.59/2004
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni