Občinski predpisi
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Občinska ureditev

Zastava, grb, himna, pečat

- Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter-Vrtojba (NPB1) (Uradne objave št.20/99 z dne 9. 12. 1999 in Uradne objave  št.14/2001 z dne 14. 6. 2001)


 

Nagrade in priznanja

Občina Šempeter-Vrtojba praznuje občinski praznik, ko je 22. julija 1998 Državni zbor Republike Slovenije sprejel odločitev, da Šempeter in Vrtojba postaneta samostojna občina.

- Odlok o nagradah in priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba, objava v Uradnem listu RS 5/2017 z dne 3. 2. 2017
- Kronološki pregled podeljenih nagrad Občine Šempeter-Vrtojba (seznam nagrajencev od leta 2000 dalje).
 

Volitve, referendum, imenovanja

- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šempeter-Vrtojba, Uradni list RS št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

- Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter-Vrtojba, Uradni list RS št.: 19/2019

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah 2018, Uradni list RS št.: 79/2018 z dne 7. 12. 2018

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 2018, Uradn lisi RS št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018 in

št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

- Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št. 15/2002 z dne 18. 7. 2002

 

Premoženje občine

- Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba - neuradno prečiščeno besedilo (NPB4), Uradni list RS št.: 67/2011, 107/2013, 21/2014 in 97/2014

- Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter–Vrtojba, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 21/2014
Soglasje k cenam rezervacije športnih igrišč v Športnem parku Šempeter
-

- Pravilnik o uporabi dvorane in drugih prostorov v lasti Obcine Šempeter-Vrtojba, uporaba od 29. 3. 2013

- Sklep o oddaji v uporabo prostora za prganizacijo prireditev - piknik prostor v Šempetru pri Gorici
- Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba, Uradni list RS št.: _/2019 z dne (nov Cenik storitev gospodarske javne službe uporabe objektov in naprav za oglaševanje se uporablja naslednji dan po objavi Odloka o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba v Uradnem listu RS)
 

Ostalo

- Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Šempeter-Vrtojba, Uradni list RS št.: 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v Uradnem listu RS št.: 66/17 z dne 24. 11. 2017

 

Odloki o ustanovitvi

- Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, objava v UL RS št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
- Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov (Uradne objave, št. 4/00) in 59. člen Statuta OŠ-V, ki po novem določa, da sta krajevna odbora posvetovalni telesi občinskega sveta za območji Šempeter pri Gorici in Vrtojba. Več o krajevnih odborih si lahko ogledate TU.
- Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, Uradni list RS št. 21/2012  z dne 19. 3. 2012
 

Celostna prometna strategijo Občine Šempeter-Vrtojba (CPS)

- CPS in akcijski načrt izvajanja ukrepov opredeljenih v CPS

      -  Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba       -

 

Kmetijstvo

20. 5. 2015_Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015 - 2020, objavljeno v UL RS št.: 45/15 z dne, 24.6.2015
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni