Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30Občinska ureditev

Zastava, grb, himna, pečat

- Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter-Vrtojba - neuradno prečiščeno besedilo

- Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave št.20/99 z dne 9. 12. 1999 in št.14/2001 z dne 14. 7. 2001)

Datum sprejema: 6.6.2001

Datum objave: 14.6.2001

Datum začetka veljavnosti: 29.6.2001

Znak (grb) ima obliko ščita. Tvorita ga dva glavna elementa, in sicer:
- rumeni cvet/sonce na modrem ozadju.
- zeleni spodnji del, ki tvori dva lista, dve polji, dva kraja...
(Mila zima, zgodnja pomlad, toplo poletje in rodovitna jesen so značilnosti letnih časov, skozi katere živi občina Šempeter-Vrtojba. Ta mila klima, na skrajnem zahodnem delu Slovenije, le nekaj kilometrov od Jadranskega morja je že od nekdaj prebivalcem občine omogočala pridelavo zgodnje zelenjave, sadja ter cvetja. Zlato sonce, cvet ki raste iz dveh zelenih listov. Lista ponazarjata Šempeter in Vrtojbo, kraja ki sobivata en z dnigim, "tam kjer sonce zahaja". Zelena lista sta hkrati simbol za rodovitno Šempetersko- Vrtojbensko polje tik ob italijanski meji, katerega je pred nekaj leti presekala avtocesta Vrtojba-Razdrto in tako kraja iste občine spet razdvojila. Lista od modrine neba loči bela linija, ki simbolizira cesto in lego občine na italijanski meji, kot pomembno križišče v Evropo.)
PODATKI O OBČINI
Leto ustanovitve: 1998
Prijateljska ali pobratena mesta in občine: Medea (Italija), Romans d"Isonzo (Italija)
Pristojna upravna enota: Nova Gorica
Površina občine: 15 km2
Nadmorska višina Šempetra pri Gorici: 66 m
Hrib Sv. Marka - nadmorska višina: 227 m
Število naselij: 2
Število hiš: 1.568
Število ulic: 40
Število prebivalcev na dan, 30. junij 2008: 6451
Število moških na dan, 30. junij 2008: 3.248
Število žensk na dan, 30. junij 2008: 3.203
Število gospodinjstev (popis 2002): 2.231


- Sklep o razpisu referenduma o ugotovitvi interesa prebivalcev naselja Vrtojba za ustanovitev krajevne skupnosti z dne 7. 10. 1999, Uradne objave št.16/99
- Sklep o razpisu referenduma o ugotovitvi interesa prebivalcev naselja Šempeter pri Gorici za ustanovitev krajevne skupnosti z dne 7. 10. 1999, Uradne objave št.16/99

 

Nagrade in priznanja

Občina Šempeter-Vrtojba praznuje občinski praznik, ko je 22. julija 1998 Državni zbor Republike Slovenije sprejel odločitev, da Šempeter in Vrtojba postaneta samostojna občina.


Odlok o nagradah in priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba št.: 01101-2/2017-9, objava v Uradnem listu RS 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Datum sprejema: 19. 1. 2017
Datum objave: 3. 2. 2017
Datum začetka veljavnosti: 4. 2. 2017
- Kronološki pregled podeljenih nagrad Občine Šempeter-Vrtojba (seznam nagrajencev od leta 2000 dalje).
 

Volitve, referendum, imenovanja

- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šempeter - Vrtojba, objava v Uradnem listu RS, št.: 49/14 z dne 30. 6. 2014 in Uradni list RS, št. 33/15 z dne 11. 5. 2015
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šempeter-Vrtojba (UL RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010)

Datum sprejema: 19.6.2014

Datum objave: 30.3.2014

Datum začetka veljavnosti: 1.7.2014


- Poročilo občinske volilne komisije o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini Šempeter-Vrtojba z dne 24. 10. 2010, UL št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah dne 10. 10. 2010, UL št. 83/2010, 22. 10. 2010

 

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, UL RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010 in UL RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, Ur. l. RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, Uradne objave št. 15/2002 z dne 18. 7. 2002

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, Ur. l. RS, št. 64/1998 z dne 21. 9. 1998


- Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št. 15/2002 z dne 18. 7. 2002

Datum sprejema: 9.7.2002

Datum objave: 18.7.2002

Datum začetka veljavnosti: 19.7.2002

 

Premoženje občine

- Odlok o dodeljevanju o finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba (UL RS št. 67/2011, 107/2013, 21/2014 )

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah (Uradni list RS, št. 33/10).

- Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah (UL RS, št. 33/10).


Sklep št.: 01101-4/2014-5
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet sprejme Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba.

- Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba na nepremičninah - neuradno prečiščeno besedilo

- Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba na nepremičninah, UL RS št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004, UL RS št 11/2006 z dne 27. 10. 2006, UL RS št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008

Datum sprejema: 20. 11. 2008

Datum objave: 30.12. 2008

Datum začetka veljavnosti: 31. 12. 2008


- Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS, št. 107/2009 z dne 17. 12. 2009

Datum sprejema: 17. 12. 2009

Datum objave: 24. 12. 2009

Datum začetka veljavnosti: 25. 12. 2009

 

Ostalo


- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin

Datum sprejema: 31.3.2011

Datum objave: 1.4.2011

Datum začetka veljavnosti:

PRENEHANJE VELJAVNOSTI: 1.4.2011

22.9.2011

Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin z dne 31. 3. 2011 se razveljavi. Sklep št: 01101-21/2011-5


- Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba (objava na spletni strani)
Sklep št.: 01101-6/2013-22
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba

Datum sprejema: 28. 3. 2013
Datum objave: 29. 3. 2013

Datum začetka veljavnosti: 29. 3. 2013


- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju zemljišč v najem ali zakup (v nadaljevanju: najem) (objava na spletni strani)

Datum sprejema: 31.3.2011

Datum objave: 1.4.2011

Datum začetka veljavnosti: 1.4.2011


- Pravilnik o oddajanju v najem parkirišča »D« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogov javne razsvetljave, odra z nadstreškom ter sedežnih garnitur in storitev nameščanja reklamnega materiala (objava na spletni strani)

Datum sprejema: 18.3.2011

Datum objave: 19.3.2011

Datum začetka veljavnosti: 19.3.2011

 


  Naziv Velja od
Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument
 
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2011)
Datum sprejema: 07.07.2011
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 29.03.2014
  Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
Sklep št.:01101-4/2014-7 
 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 21.12.2013
  Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
 

 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni