Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Občinska ureditev

 

Zastava, grb, himna, pečat

- Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave št.20/99 z dne 9. 12. 1999 in št.14/2001 z dne 14. 7. 2001)

Znak (grb) ima obliko ščita. Tvorita ga dva glavna elementa, in sicer:
- rumeni cvet/sonce na modrem ozadju.
- zeleni spodnji del, ki tvori dva lista, dve polji, dva kraja...
(Mila zima, zgodnja pomlad, toplo poletje in rodovitna jesen so značilnosti letnih časov, skozi katere živi občina Šempeter-Vrtojba. Ta mila klima, na skrajnem zahodnem delu Slovenije, le nekaj kilometrov od Jadranskega morja je že od nekdaj prebivalcem občine omogočala pridelavo zgodnje zelenjave, sadja ter cvetja. Zlato sonce, cvet ki raste iz dveh zelenih listov. Lista ponazarjata Šempeter in Vrtojbo, kraja ki sobivata en z dnigim, "tam kjer sonce zahaja". Zelena lista sta hkrati simbol za rodovitno Šempetersko- Vrtojbensko polje tik ob italijanski meji, katerega je pred nekaj leti presekala avtocesta Vrtojba-Razdrto in tako kraja iste občine spet razdvojila. Lista od modrine neba loči bela linija, ki simbolizira cesto in lego občine na italijanski meji, kot pomembno križišče v Evropo.)
PODATKI O OBČINI
Leto ustanovitve: 1998
Prijateljska ali pobratena mesta in občine: Medea (Italija), Romans d"Isonzo (Italija)
Pristojna upravna enota: Nova Gorica
Površina občine: 15 km2
Nadmorska višina Šempetra pri Gorici: 66 m
Hrib Sv. Marka - nadmorska višina: 227 m
Število naselij: 2

 

Nagrade in priznanja

Občina Šempeter-Vrtojba praznuje občinski praznik, ko je 22. julija 1998 Državni zbor Republike Slovenije sprejel odločitev, da Šempeter in Vrtojba postaneta samostojna občina.


Odlok o nagradah in priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba, objava v Uradnem listu RS 5/2017 z dne 3. 2. 2017
- Kronološki pregled podeljenih nagrad Občine Šempeter-Vrtojba (seznam nagrajencev od leta 2000 dalje).
 

Volitve, referendum, imenovanja

- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šempeter - Vrtojba, objava v 


- Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 19/2019


- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah 2018, objava v Uradnem listu št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah 2014, objava v Uradni list št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah 2010 z dne 10. 10. 2010, UL št. 83/2010, 22. 10. 2010

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini Šempeter-Vrtojba z dne 24. 10. 2010, UL št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

 

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 2018, objava v Uradnem listi RS št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018 in št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 2014, objava v Uradnem listu RS, št.: 49/14 z dne 30. 6. 2014

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 2010, UL RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010 in UL RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 2006, Ur. l. RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 2002, Uradne objave št. 15/2002 z dne 18. 7. 2002

- Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 1998, Ur. l. RS, št. 64/1998 z dne 21. 9. 1998


- Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št. 15/2002 z dne 18. 7. 2002

 

Premoženje občine

- Odlok o dodeljevanju o finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba (UL RS št. 67/2011, 107/2013, 21/2014 )

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah (Uradni list RS, št. 33/10).

- Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah (UL RS, št. 33/10).- Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter–Vrtojba, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 21/2014

- Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS, št. 107/2009 z dne 17. 12. 2009

 

Ostalo


- Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba (objava na spletni strani) Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba

Datum sprejema: 28. 3. 2013
Datum objave: 29. 3. 2013

Datum začetka veljavnosti: 29. 3. 2013


- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju zemljišč v najem ali zakup (v nadaljevanju: najem) (objava na spletni strani)

Datum sprejema: 31.3.2011

Datum objave: 1.4.2011

Datum začetka veljavnosti: 1.4.2011


- Pravilnik o oddajanju v najem parkirišča »D« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogov javne razsvetljave, odra z nadstreškom ter sedežnih garnitur in storitev nameščanja reklamnega materiala (objava na spletni strani)


- Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba, objava v Uradni list RS 67/2011, 107/2013, 21/2014 in 97/2014

- Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni