Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30


Strategija razvoja socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba 2019 – 2023Sklep št.: 01101-16/2015-7
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Šempeter-Vrtojba.

Sklep št.: 01101-4/2014-2
SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu Centra za socialno delo Nova Gorica, v višini 18,17 EUR za efektivno uro.
2. Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 3,10 EUR na uro.
3. Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
4. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2014 dalje.

Arhiv: 

 • Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, UL št. 22/2012, 23. 3. 2012
 • Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu:
  v letu 2011, UL RS, št. 22/2011 dne 25. 3. 2011
 • Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev »Pomoč družini na domu« - širitev storitev tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, UL RS št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
 • v letu 2010, UL RS št. 30/2010 z dne 13.4.2010v letu 2009, UL RS, št. 28/2009
 • v letu 2008, UL RS, št. 40/2008
 • v letu 2007, UL RS, št. 27/2007
 • v letu 2006, UL RS št. 13/2006
 • Sklep o revalorizaciji cen socialno-varstvenih storitev, Uradni list št.1/2004, 09.01.04
 • Sklep o izdaji soglasja k cenam Centra za socialno delo, Uradne objave št.10/2003, 13.04.02
 • Sklep o subvencionirani ceni storitve pomoči na domu,Uradne objave št.10/2003, 03.04.02

 


 

 • Sklep o opredelitvi javnega interesa na parc. št. 2980 k.o. Šempeter, ki v naravi predstavlja objekt (bivši prostori maloobmejnega prehoda Šempeter) za ureditev prostorov za potrebe humanitarnih organizacij, 02.12.10

 

 • Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter – Vrtojba ( UL RS št. 113/2004, UL RS št. 21/2005, UL RS, št. 116/2007, UL RS, št. 28/2009)
- neuradno prečiščeno besedilo: Pravilnik o enkratni denarni pomoči NPB

 

 

 • Sklep o načinu oblikovanja najemnin v neprofitnih stanovanjih, Uradne objave št.20/2003, 17.07.03

 

 • Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v občini Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št.10/2002, 3. 5. 2002

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni