Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
VrtciSklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2015/2016 št.: 01101-16/2015-9
1. Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2015 znašajo:
Program 2015/2016 EUR
1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 422,34 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 321,30 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 281,51 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 222,57 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 197,78 EUR
Kombinirani 333,41 EUR
2. Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2015 za šolsko leto 2015/2016.
 Sklep št: 01101-8/2014-12
Sklep o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2014/2015
1. V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2014/2015 oblikuje 14 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelke za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, na podlagi dogovora med Občino Renče - Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
Če Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se oddelki v enoti Zvezdica na Vogrskem, v letu 2014/2015, ne bodo oblikovali.
3. Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2014 znašajo:
Program 2014/2015 EUR

1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 423,65 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 322,65 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 leta 333,78 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 281,37 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 251,92 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 227,06 EUR
Kombinirani 333,78 EUR
4.Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,82 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2014 za šolsko leto 2014/2015.
 • Sklep o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2014/2015, objava v Uradnem listu RS, št.: 49/14 z dne 30. 6. 2014


1.
Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2013 znašajo:

Program 2013/2014  EUR
1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 424,05
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 323,41
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 leta 334,63
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 282,46
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 253,11
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 228,25
Kombinirani  334,63
2.
Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,82 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2013 za šolsko leto 2013/2014.
Sklep št.: 01101-4/2013-8; Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca, objavljeno v UL RS 18/2013 z dne 1. 3. 20131. 9. 2011
 • Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2011/2012, UL št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Arhiv:

 • Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto:
 • 2010/2011, UL RS, št. 62/2010, 15.07.10
 • 2009/2010, povezava na sklep, 01.10.09
 • 2008/2009, UL RS, št. 112/2008, 28.11.08 in št. 71/2008,14.07.08
 • o dodatnem znižanju plačila vrtca, UL RS, št. 25/2008, 14.03.08
 • 2007/2008 UL RS, št. 79/2007, 31.08.07
 • 2005/2006 UL RS št. 78/2005, 19.08.05
 • 2004/2005, UL RS št. 86/2004, 21.01.05
 • o povišanju ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Šempeter, Uradne objave št.16/2003, 12.06.03
 • 2003/2004, UL RS št.1/2004, 09.01.04
 • o povišanju cene predšolskih programov vrtca Šempeter, Uradne objave št.9/2002, 11.04.02
 • o povišanju ekonomske cene programo v predšolske vzgoje v vrtcu Šempeter, Uradne objave št.9/2002, 11.04.02
 • Sklep o povišanju ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Šempeter, Uradne objave št.10/2003,03.04.02
 • o določitvi novih cen za vrtec, Uradne objave št.21/2001, 4. 10. 2001
 • 2000/2001, Uradne objave št.24/2000, 29. 12. 2000

10. 6. 2011
 • Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovi šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2011/2012, UL RS, št. 45/2011

Arhiv:

 • Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca, UL RS, št. 57/2009, 24.07.09
 • Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca, UL RS, št. 71/2008, 14.07.08
 • Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca, UL RS št. 78/2005, 19.08.05
 • Sklep o številu oddelkov Vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, UL RS št.63/2004, 10.06.04
 • Sklep o oblikovanju oddelkov predšolske vzgoje v Vrtcu Šempeter, Uradne objave št.16/2003, 12.06.03

 


09.06.09

 • Sklep o določitvi subvencij za počitniške odsotnosti otrok v vrtcih v drugih občinah, UL RS, št. 43/2009


14.07.08

 • Sklep o subvencioniranju odsotnosti, drugega in naslednjih otrok, iz vrtca, UL RS, št. 71/2008


14.07.08


10.04.09


08.06.08

 • Sklep o določitvi rezervacij, fleksibilnega normativa, subvencij za počitniške, zdravstvene in izredne odsotnosti iz vrtca ter izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, UL RS, št. 51/2007

Arhiv:

 • Sklep o določitvi rezervacij, fleksibilnega normativa, subvencij za počitniške, zdravstvene in izredne odsotnosti iz vrtca ter izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, UL RS, št. 51/2007, 08.06.07


14.03.08


12.06.03

 • Sklep o preimenovanju Vrtca Šempeter, Uradne objave št.16/2003


Arhiv:

 • 30.04.03 Sklep o oblikovanju poldnevnega programa jasličnega oddelka, Uradne objave št.13/2003
 • 30.04.03 Sklep o izenačitvi izpisa otrok 30. junija, Uradne objave št.13/2003
  2002 Sklep o potrditvi oblikovanja novega programa v vrtcu Šempeter - kombinirani oddelek - poldnevni program s kosilom, Uradne objave št.21/2002
 • 9. 12. 1999 Sklep o sprejemu poročila o pregledu stanja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok na območju občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št.20/99

 

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni