Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30Civilna zaščita Občine Šempeter-Vrtojba

Dežurna številka: 030 722 817
ŠTAB CZ: 05 335 16 32

Klicni center za informacije o novem koronavirusu
T: 080 14 04
ponedeljek-petek: 8.00-16.00

 Cenik storitev

Cenik: pdfCenik GJS ravnanja z odpadki 01. 01. 2021


pdfSklep: cene ravnanja z odpadki za leto 2021


 

Ločeno zbiranje odpadkov

 

Ekološki otoki

Ekološki otoki so skupine smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov. Namenjeni so zbiranju odpadkov, ki se jih lahko reciklira:

 • odpadni papir in karton (plavi zabojniki),
 • steklo (beli zabojniki),
 • embalaža (rumeni zabojniki),
 • biološki odpadki (rjave posode),
 • mešani komunalni odpadki (zeleni zabojniki),
 • zeleni odrez (rjavi zabojniki).
Bi radi ločevali, a ne veste, kam sodi kakšen odpadek? Kliknite SEM za več informacij.

 

Zbiralniki za jedilno olje


Odpadno jedilno olje in rastlinske ter živalske masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

Jedilno olje ne prepuščamo na ekoloških otokih, ki nimajo zbirne posode za jedilno olje, ker s tem tvegamo onesnaženje okolice ekološkega otoka ter povečujemo tveganje za nezgode zaradi zdrsa.

Ulični zbiralniki za odpadno jedilno olje so postavljeni na naslednjih treh lokacijah:
- Ekološki otok pri Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru,
- Ekološki otok na koncu ulice Ivana Suliča v Šempetru pri bloku 14 a, b, c,
- Ekološki otok pri pokopališču v Vrtojbi.

Odpadno jedilno olje se lahko odda tudi v Zbirnem centru.


Zbirni center

 Zimski urnik od 16. 9. do 15. 3.

 Poletni urnik od 16. 3. do 15. 9.

 • ponedeljek: 15.00 - 17.00
 • torek: 11.00 - 17.00
 • sreda: 11.00 - 17.00
 • četrtek: 11.00 - 17.00
 • petek: 11.00 - 17.00
 • sobota: 9.00 - 13.00
 • ponedeljek: 13.00 - 15.00
 • torek: 11.00 - 17.00
 • sreda: 11.00 - 19.00
 • četrtek: 11.00 - 17.00
 • petek: 11.00 - 17.00
 • sobota: 8.00 - 12.00
Ob nedeljah in praznikih: zaprto. 
Zbirni center je namenjen pretovoru preostanka komunalnih odpadkov in pripravi za odvoz do prevzemnika odpadkov. Zbrane mešane komunalne odpadke odpeljemo na obdelavo komunalnih odpadkov k podizvajalcu, podjetju Kostak d.d., preostanek odpadkov po obdelavi pa se odloži na odlagališču s katerim upravlja.

Vsem uporabnikom, ki boste pripeljali odpadke na zbirni center, bomo z veseljem pomagali in svetovali pri razvrščanju odpadkov.

V zbirnem centru lahko občani Občine Šempeter-Vrtojba oddate odpadke iz gospodinjstev (mešane komunalne odpadke in ločeno zbrane odpadke):

 • papir in karton,
 • steklo,
 • odpadno embalažo,
 • les, pohištvo,
 • tekstil,
 • odpadno električno in elektronsko opremo,
 • gume,
 • barvne kovine in železo,
 • stiropor in stirodur,
 • nevarne odpadke
 • odpadke, ki jih zaradi oblike, velikosti ali teže ne moremo oddati v posodo ali zabojnik …

ODPADKOV, KI NASTAJAJO PRI OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI NE SPREJEMAMO!


Navodila za ravnanje z azbest-cementnimi odpadki


Odloki in pravilniki


Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 128/20)

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 74/20)

pdfTehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v OŠV 6. 4. 2021

pdfProgram ravnanja z odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021

Kontakt


Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba

Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici
T:
05 335 16 27
E:
ro(at)sempeter-vrtojba.si


Parking D - Mednarodni mejni prehod Vrtojba
T: 05 335 73 61


 

Uradne ure 
 
ponedeljek in petek:
8.00­-12.00
sreda:
8.00­-12.00 in 14.00­-16.30


   
 

Dela in naloge Režijskega obrata Občine Šempeter-Vrtojba


Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 128/20 z dne 25. 9. 2020

1. V režijskem obratu se izvajajo lokalne gospodarske javne službe na območju občine, za katere je tako določeno s splošnimi akti občine, ki urejajo gospodarske javne službe, in sicer:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. urejanje in čiščenje javnih površin,
3. redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,
4. upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč,
5. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
6. oskrba z vodo za namakanje.
2. V okviru režijskega obrata se opravljajo tudi druge naloge s področja nalog občine, kot so:
– tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti (upravljanju) občine,
– upravljanje z objekti za proizvodnjo električne energije v lasti občine,
– upravljanje s športnimi in otroškimi igrišči ter objekti za rekreacijo in druženje,
– vodenje računovodstva za javne zavode v katerih je občina ustanoviteljica,
– vodenje katastrov javne infrastrukture in drugih evidenc povezanih z njo,
– sodelovanje pri nadzoru nad delom ostalih izvajalcev gospodarskih javnih služb.
3. Režijski obrat lahko opravlja tudi druge naloge s področja nalog občine.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni