Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30Civilna zaščita Občine Šempeter-Vrtojba

Dežurna številka: 030 722 817
ŠTAB CZ: 05 335 16 32

Klicni center za informacije o novem koronavirusu
T: 080 14 04
ponedeljek-petek: 8.00-16.00

 Dela in naloge Režijskega obrata


Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 128/20 z dne 25. 9. 2020

1. V režijskem obratu se izvajajo lokalne gospodarske javne službe na območju občine, za katere je tako določeno s splošnimi akti občine, ki urejajo gospodarske javne službe, in sicer:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. urejanje in čiščenje javnih površin,
3. redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,
4. upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč,
5. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
6. oskrba z vodo za namakanje.
2. V okviru režijskega obrata se opravljajo tudi druge naloge s področja nalog občine, kot so:
– tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti (upravljanju) občine,
– upravljanje z objekti za proizvodnjo električne energije v lasti občine,
– upravljanje s športnimi in otroškimi igrišči ter objekti za rekreacijo in druženje,
– vodenje računovodstva za javne zavode v katerih je občina ustanoviteljica,
– vodenje katastrov javne infrastrukture in drugih evidenc povezanih z njo,
– sodelovanje pri nadzoru nad delom ostalih izvajalcev gospodarskih javnih služb.
3. Režijski obrat lahko opravlja tudi druge naloge s področja nalog občine.

 

Ekološki otoki


Ekološki otoki so skupine smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov. Namenjeni so zbiranju odpadkov, ki se jih lahko reciklira.


Zbiralniki za jedilno olje


Odpadno jedilno olje in rastlinske ter živalske masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

Jedilno olje ne prepuščamo na ekoloških otokih, ki nimajo zbirne posode za jedilno olje, ker s tem tvegamo onesnaženje okolice ekološkega otoka ter povečujemo tveganje za nezgode zaradi zdrsa.

Ulični zbiralniki za odpadno jedilno olje so postavljeni na naslednjih treh lokacijah:
- Ekološki otok pri Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru,
- Ekološki otok na koncu ulice Ivana Suliča v Šempetru pri bloku 14 a, b, c,
- Ekološki otok pri pokopališču v Vrtojbi.


Zbirni center


Lokacija: Mejni prehod 1, Vrtojba (kamionsko parkirišče)


Zbirni center je namenjen pretovoru preostanka komunalnih odpadkov in pripravi za odvoz do prevzemnika odpadkov. Zbrane mešane komunalne odpadke odpeljemo na obdelavo komunalnih odpadkov k podizvajalcu, podjetju Kostak d.d., preostanek odpadkov po obdelavi pa se odloži na odlagališču s katerim upravlja.

Vsem uporabnikom, ki boste pripeljali odpadke na zbirni center, bomo z veseljem pomagali in svetovali pri razvrščanju odpadkov.

V zbirnem centru lahko občani Občine Šempeter-Vrtojba oddate odpadke iz gospodinjstev (mešane komunalne odpadke in ločeno zbrane odpadke):

 • papir in karton,
 • steklo,
 • odpadno embalažo,
 • les, pohištvo,
 • tekstil,
 • odpadno električno in elektronsko opremo,
 • gume,
 • barvne kovine in železo,
 • stiropor in stirodur,
 • nevarne odpadke …

ODPADKOV, KI NASTAJAJO PRI OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI NE SPREJEMAMO!
 

Zimski urnik do 15. 3.

 • ponedeljek: 8.00-15.00
 • torek: 8.00-16.00
 • sreda: 7.00-15.00
 • četrtek: 8.00-16.00
 • petek: 7.00-15.00
 • sobota: 8.00-14.00
Ob nedeljah in praznikih: zaprto.

Navodila za ravnanje z azbest-cementnimi odpadki
Kontakt


Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba

Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici
T:
05 335 16 27
E:
ro(at)sempeter-vrtojba.si


 


Uradne ure 
 
ponedeljek in petek:
8.00­-12.00
sreda:
8.00­-12.00 in 14.00­-16.30


   
Rober Likar
vodja Režijskega obrata

Teja Kodelja
strokovna sodelavka VII/1 za področje Režijskega obrata


Slavko Pipan
delovodja vzdrževanja javnih površin
GSM: 051 302 48
2

E: rezijski-obrat.obcina(at)sempeter-vrtojba.si


Tomaž Nemec
delovodja gospodarske javne službe
GSM:
041 664 117

T: 05 398 55 68

 


Parking D - Mednarodni mejni prehod Vrtojba
T: 05 335 73 61

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni