Konstitutivna seja dne 30. 11 2018
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Konstitutivna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 30. 11. 2018

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 13. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), sklicujem

KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v petek, 30. novembra 2018, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a
,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Vabilo

Dnevni red:
1. točka: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega
              sveta Občine Šempeter-Vrtojba


2. točka: Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in
             volitev župana

- gradivo a
- gradivo b

3. točka: Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in
              pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta
              in ugotovitve izvolitve župana

- gradivo a

4. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov
              občinskega sveta

- gradivo a

5. točka: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
- gradivo a

6. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata članu
              občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član   
              občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat
- gradivo a

7. točka: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in
              imenovanja
- gradivo a

8. točka: Predstavitveni nagovor župana


O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

Župan mag. Milan Turk


SPREJETI AKTI KONSTITUTIVNE SEJE


3. točka:
Sklep št. 01101-18/2018-1

4. točka
Sklep št. 01101-18/2018-3

5. točka
Sklep št. 01101-18/2018-5
Sklep št. 01101-18/2018-6

6. točka
Sklep št. 01101-18/2018-8

7. točka
Sklep št. 01101-18/2018-9
slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni