10. seja občinskega sveta 17. 10. 2019
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.3010. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba dne 17. 10. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (VABILO).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 9. redne seje občinskega sveta iz dne 12. 9. 2019
- gradivo

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa

4. Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa:

5. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba - prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa: Odbor za okolje in prostor

6. Imenovanje manjkajočega člana Krajevnega odbora Šempeter pri Gorici
- gradivo a
Poročevalec: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


Župan
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih teles


ponedeljek, 14. oktobra 2019
- 5. (dopisna) seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, do srede, 20. 10. 2019, do 20.00 - vabilo


torek, 15. oktober 2019

- 8. (dopisna) seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo


- 8. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi - vabilo

- 2. (dopisna) seja Statutarno pravne komisije - vabilo
 
-

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni