Konstitutivna seja dne 30. 11 2018
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Konstitutivna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 30. 11. 2018

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 13. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), sklicujem

KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v petek, 30. novembra 2018, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a
,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Vabilo

Dnevni red:
1. točka: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega
              sveta Občine Šempeter-Vrtojba


2. točka: Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in
             volitev župana

- gradivo a
- gradivo b

3. točka: Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in
              pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta
              in ugotovitve izvolitve župana

- gradivo a

4. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov
              občinskega sveta

- gradivo a

5. točka: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
- gradivo a

6. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata članu
              občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član   
              občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat
- gradivo a

7. točka: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in
              imenovanja
- gradivo a

8. točka: Predstavitveni nagovor župana


O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

Župan mag. Milan Turk

SPREJETI AKTI KONSTITUTIVNE SEJE3. točka:
Sklep št. 01101-18/2018-1
Sklep o imenovanju mandatne komisije za potrditev mandatov svetnikom in ugotovitve izvolitve župana
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje članice in člane Komisije za mandatna vprašanja:
1. Janja Makovec
2. Ivo Podbersič
3. Tina Gorkič


4. točka
Sklep št. 01101-18/2018-3
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi Poročila mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov, potrjuje mandat svetnicam in svetnikom Občine Šempeter-Vrtojba:
1. Jože Rupar 11. 8. 1973 Opekarniška cesta 10, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
2. Vlasta Mozetič 9. 8. 1964 Vrtojbenska cesta 21, 5290 Šempeter pri Gorici
3. Dejan Koglot 29. 5. 1977 Ulica 9. septembra 131/a, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
4. Tina Gorkič 24. 3. 1980 Opekarniška cesta 41, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
5. Stanislav Rijavec 19. 6. 1965 Na Pristavi 5, 5290 Šempeter pri Gorici
6. Sara Krošelj 17. 7. 1985 Opekarniška cesta 13, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
7. Milan Turk 8. 2. 1969 Na Pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici
8. Monika Gorjan Zavadlav 7. 10. 1975 Ulica Zapučke 7/a, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
9. Ivo Podbersič 28. 10. 1972 Ulica 9. septembra 230, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
10. Alenka Poljšak 5. 1. 1960 Vrtojbenska cesta 58, 5290 Šempeter pri Gorici
11. Mag. Matej Koglot 2. 7. 1974 Ulica 9. septembra 147a, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
12. Klavdija Bizjak 31. 12. 1987 Podmark 20, 5290 Šempeter pri Gorici
13. Anita Manfreda 20. 1. 1965 Kemperšče 1, 5290 Šempeter pri Gorici
14. Sebastjan Arčon 29. 11. 1977 Griči 21, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
15. Danijel Derman 7. 1. 1945 Pod Lazami 37, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
16. Janja Makovec 3. 3. 1971 Na Pristavi 53, 5290 Šempeter Pri Gorici


5. točka
Sklep št. 01101-18/2018-5
Ugotovitveni sklep
1. Za župana Občine Šempeter-Vrtojba je bil izvoljen:
Milan Turk
, rojen 8. 2. 1969, stanujoč Na Pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici.

Sklep št. 01101-18/2018-6
Ugotovitveni sklep
1. Na podlagi ugotovitve, da je Milan Turk izvoljen za župana Občine Šempeter-Vrtojba, mu na podlagi prvega odstavka 37.a in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi z današnjim dnem preneha mandat člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
.
O tem se pisno obvesti Občinsko volilno komisijo.


6. točka
Sklep št. 01101-18/2018-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje Aleksandru Čerčetu, rojenemu 15. 3. 1952, stanujoč na naslovu: Pod Lazami 1, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, mandat za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.

7. točka
Sklep št. 01101-18/2018-9

Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje članice in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

1. Monika Gorjan Zavadlav – predsednica

2. Klavdija Bizjak – članica

3. Tina Gorkič – članica

4. Stanislav Rijavec – član

5. Danijel Derman – član 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni