29. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 19. 8. 2013
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
29. redna seja občinskega sveta OŠ-V, dne 19. 8. 2013

Številka: 01101-13/2013-1
Šempeter pri Gorici, 9. avgust 2013

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


29. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v ponedeljek, 19. avgusta 2013, ob 18. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 28. redne seje.


Dnevni red
:

1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

2. DODATNA točka: Predstavitev Centra zabave ICIT - informacija

- gradivo:
- Predstavitev Centra zabave ICIT 
- Predlog sklepa

2. točka: Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
- gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa

3. točka: Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013
- gradivo:
- Predlog sklepa
- Polletna realizacija 2013 splošni del
- Polletna realizacija 2013 posebni del
- Obrazložitev polletna realizacija 2013 splošni del
- Obrazložite polletna realizacija 2013 posebni del

4. točka: Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
- gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
člani občinskega sveta, predstavniki medijevSprejeti akti 29. redne seje:


2. točka:
Sklep ni bil sprejet.

2. (dodatna) točka:

Sklep št: 01101-14/2013-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Predstavitvi Centra zabave ICIT.

3. točka:
Sklep št: 01101-3/2013-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2013.
- Polletna realizacija 2013 splošni del
- Obrazložitev polletna realizacija 2013 splošni del
- Polletna realizacija 2013 posebni del
- Obrazložitev polletna realizacija 2013 posebni del

4. točka:
Sklep št: 01101-3/2013-8
Občina Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Darka Tomšiča za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno dobo štirih (4) let.

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni