8. seja OS 7. 7. 2011
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
8. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-11/2011-1

Šempeter pri Gorici, 27. junij 2011

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 7. julija 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 5., 6. in 7. redne seje občinskega sveta.

Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Poročilo o delu zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (VIRS Primorske) za leto 2010 – informacija

gradivo:


3. točka: Mnenje k pristopu novega soustanovitelja zavoda VIRS

gradivo:


4. točka: Sofinanciranje študija multimedijske komunikacije do leta 2015

gradivo:


5. točka: Soglasje za opravljanje igralniške dejavnosti

gradivo:


6. točka: Informacija o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici– informacija

gradivo:


7. točka: Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2011/2012

gradivo:


8. točka: Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava

gradivo:


9. točka: Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2011
gradivo:ŽUPAN

mag. Milan Turk 

SPREJETI AKTI 8. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 8. seja

Zapisnik 8. seje
 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, občinska uprava, Uroš Saksida – VIRS, Davorin Vidmar, Sergej Racman, Urša Zupan, Miha Dobrin, predstavniki medijev

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni