Občinska volilna komisija 2018
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Občinska volilna komisija za mandat 2018-2022

 

 

 

Redne lokalne volitve se opravijo v skladu z določbami Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17, v nadaljevanju ZLV). Glasovanje poteka tretjo nedeljo v novembru, letos 18. novembra 2018, v občinah, kjer bo potreben drugi krog volitev za župana pa bo glasovanje potekalo še 2. decembra 2018, štirinajst dni po prvem glasovanju.

Volitve v občinski svet, volitve župana in volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija – samostojen in neodvisen organ občine, ki:

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  • določa volišča;
  • imenuje volilne odbore;
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  • opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.

 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

 

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije z dne 22. 3. 2018, Uradni list RS, št. 32/2018

 
Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije z dne, 19. 4. 2018, Uradni list RS, št. 32/2018

 

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA  
1. Nataša Pavlin Rogelja predsednica  
2. Andrej Čotar namestnik predsednice  
3. David Birsa
član
4. Jana Valenčak namestnica člana  
5. Silvo Kokot član  
6. Abel Lestan
namestnik člana  
7. Nataša Brisko
članica  
8. Nika Vičič
namestnica članice  

 
Predstavniki občinske uprave:
- tajnik OVK: Ksenija Ušaj, ksenija.usaj @ sempeter-vrtojba.si
- namestnik tajnika OVK: Kristina Kozar, kristina.kozar @ sempeter-vrtojba.si

 

Šifra in ime občine Šifra in ime volilne enote lok. volišča Število volilcev
183 - Šempeter-Vrtojba 01 - VOLILNA ENOTA 01 5323


Kontakt:

E:
ovk.osv @ gmail.comPovezave:

Seje občinske volilne komisije


1. seja OVK dne 3. 9. 2018 ob 17. uri v sejni sobi OŠ-V
 2. seja OVK dne 18. 9. 2018 ob 17. uri v sejni sobi OŠ-V
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni