Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Krajevna odbora


Občinski svet imenuje krajevni odbor za območje Šempetra pri Gorici in krajevni odbor za območje Vrtojbe. Krajevni odbor ima naslednje naloge:

 • organizira ali sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
 • ugotavlja potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena;
 • daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju;
 • sodeluje pri nadzoru nad opravljenimi deli;
 • daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji;
 • daje predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujejo;
 • daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti itd.);
 • sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja;
 • spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
 • sodeluje s socialnimi, zdravstvenimi in podobnimi službami pri nudenju pomoči ljudem v stiski na svojem območju;
 • opravlja druge naloge lokalnega pomena, ki so določene z drugimi akti občinskega sveta ali župana.

Krajevna odbora 2014-2018


Krajevni odbor Šempeter pri Gorici


Lavra Fon, predsednica
Anton Batič
Stanko Deranja
Boris Furlan
Abel Lestan
Stojan Leban
Robert Peršolja

 

Krajevni odbor Vrtojba

Barbara Fabjan, predsednica
Jožef Fratnik
Teja Markič Bratuž
Franc Nanut


Kontakt
 

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

T:
05 303 24 63
F:
05 393 92 19
E:
kosempeter @ siol.netKontakt
 

Ulica 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici


 
slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni