Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
.........................................................

Civilna zaščita
Občine Šempeter - Vrtojba


Dežurna številka: 031 622 397
ŠTAB: 05 335 16 32
E: civilna.zascita@sempeter-vrtojba.si
 

Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Civilna zaščita Občine Šempeter-Vrtojba
Dežurna številka:
031 622 397
ŠTAB CZ: 05 335 16 32

E: civilna.zascita(at)sempeter-vrtojba.si


Z namenom čim širše in čim boljše osveščenosti smo na enem mestu zbrali vse pomembne informacije in priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom ter vse pomembne telefonske številke.

 


 

Sprotno beleženje primerov v svetu: Our world in data, Coronalive.info


Informacije o širjenju koronavirusa lahko spremljate na spletnih mestih Evropske unije in Svetovne zdravstvene organizacije.


Sveže informacije po posameznih državah


Širjenje okužbe v Sloveniji spremlja Sledilnik.Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 9. julija 2020.

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

 • se zbira več kot 10 ljudi,
 • je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih),
 • ne glede na število ljudi, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njegovih spletnih straneh (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).


Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če:

 • se zbira do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ,
 • od 10 do največ 50 ljudi; V tem primeru mora sklicatelj obvezno voditi seznam prisotnih ljudi in zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in upoštevati higienska priporočila v skladu z navodili NIJZ. Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
  - ime in priimek udeležencev,
  - naslov stalnega prebivališča,
  - kontaktna telefonska številka,
  - kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
  - čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev

Dovoli se zbiranje ljudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

Organizator mora javno prireditev prijaviti na pristojni policijski postaji ali podati vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti, če tako zahteva Zakon o javnih zbiranjih, ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije priložiti pozitivno mnenje NIJZ. Ker odlok ne vsebuje prehodnih določb, so prireditve, za katere je prijava že potrjena pri pristojni policijski postaji, oziroma prireditve, za katere je že izdano dovoljenje pristojne upravne enote, organizirane skladno s predpisi in četudi se še niso izvedle, organizatorju teh prireditev ni treba naknadno prilagati pozitivnega mnenja NIJZ. To pomeni, da so prireditve, za katere je organizator že prejel pozitivno mnenje NIJZ dovoljene, ker so zanje že pridobljena dovoljenja.

Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava javne prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Kaj je javna prireditev
Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur, izjeme pa so:

 1. javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, če jih ti predpisi urejajo drugače,
 2. verski obredi v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti,
 3. svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in podobna zbiranja, pogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajne verske sprevode in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa,
 4. kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki predstavljajo način dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih družbah in drugih organizacijah ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih,
 5. zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca ali občinske svetnice ali svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih,
 6. spontani ulični nastopi.

Za te izjeme prijava javne prireditve ni mogoča, kar pomeni, da je zbiranje omejeno na največ 50 oseb, sklicatelj pa mora zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.
Kadar pa zbiranje šteje za javno prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih, je treba skladno z odlokom prireditev priglasiti in prehodno pridobiti pozitivno mnenje NIJZ.

Nadzor
Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti. 

 

DRŽAVNI KLICNI CENTER ZA INFORMACIJE O KORONAVIRUSU


Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s koronavirusom, kličite na brezplačno telefonsko številko 080 14 04, kjer boste dobili zanesljive informacije vsak dan med 8.00 in 20.00.

 


 

AKTUALNE IN KLJUČNE INFORMACIJE TER PRIPOROČILA ZA ZAŠČITO ZDRAVJA

Obiščite spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ: www.nijz.si.

Izpostavljamo: priporočila za starejše in priporočila za izjemno ranljive skupine

 


 

VLADNI UKREPI


Pomembne informacije in ukrepi Vlade RS so zbrani na spletni strani: www.gov.si/teme/koronavirus.


Vlada je na 40. dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) PREKLICALA epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. maja 2020.

 NUJNA OSKRBA NA DOMU V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE

V kolikor zaradi okužbe ne smete zapustiti stanovanja ali ste starejši in se sami ne uspete oskrbovati preko pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih, lahko za pomoč pokličete na tel. št. Civilne zaščite Občine Šempeter-Vrtojba 05 335 16 32.
Za tovrstno pomoč lahko zaprosite vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 8.00 in 15.00.

Oskrba na domu se bo organizirala v sodelovanju z izvajalci pomoči na domu in Civilno zaščito v občini Šempeter-Vrtojba. Način izvajanja oskrbe bo zagotovljen tako, da bo prihajalo do čim manj stika med izvajalci pomoči in obolelimi.


 

UKREPI ZA SAMOZAŠČITO

Zelo omejimo oziroma se odpovemo druženju.
Umivajmo roke in se ne rokujmo.
Omejimo telesne stike (objemanje, trepljanje …).
Omejimo obiske trgovin in osnovne življenjske potrebščine nabavljamo v večjih časovnih razmikih ne pa vsakodnevno.
Omejimo obiske vseh javnih prostorov na najnujnejše.
Preložimo urejanje upravnih zadev.
Skrbimo za potrebno varnostno razdaljo (1,5 m) ob srečevanju z drugimi ljudmi.
Skrbimo za higijeno kašlja.
Razkužujemo roke.
Bolni ostanemo doma.

 


 

KAJ STORITI V PRIMERU SUMA OKUŽBE?

Zdravstveni dom Nova Gorica ima na voljo naslednje telefonske številke, kamor pokličite, če sumite, da ste okuženi s koronavirusom:
- za odrasle (pon–čet: 8.00–20.00, pet: 8.00–15.00): 051 656 580 in 051 656 588
- za otroke (pon–pet: 8.00–15.00): 051 656 509
- v preostalem času je na voljo dežurna služba (urgenca v šempetrski bolnišnici): 05 330 11 17

 

Občanke in občane v primeru znakov okužbe pozivamo, da ostanejo v domači oskrbi in se poslužujejo telefonskega posveta z osebnim zdravnikom oziroma na zgoraj navedenih telefonskih številkah.
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Zdravstveni dom Nova Gorica - Zobozdravstveno varstvo zagotavlja dežurni ambulanti, vsak dan od 8.00 do 14.30: 05 335 55 17.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih: 05 335 55 34.
E: dezurna.ambulanta(at)zdzvng.si

Nujna zobozdravstvena stanja, ki se kljub epidemiji obravnavajo:
- močen zobobol (huda stalna bolečina, ko analgetik več ne pomaga),
- akutna infekcija (vnetje, ki se kaže kot oteklina, težje požiranje in odpiranje ust, zvišana telesna temperatura),
- večja krvavitev, ki se sama ne ustavi v določenem časovnem obdobju,
- poškodbe v predelu zob (poškodba v predelu zgornje in spodnje čeljusti oz. ustne votline).

Od 18. maja 2020 zobne abulante ponovno delujejo vendar s spremenjenim načinom dela:

 • V zobozdravsvenih ambulantah se bodo sprejemali samo NAROČENI pacienti.
 • Asistentka vas bo en dan pred terminom poklicala. Čakalni seznami (za kratek čas) odpadejo.
 • Tudi nujni pacienti morajo prej poklicati ali poslati elektronsko sporočilo in bodo sprejeti v 24 urah.
 • Pacienti naj prihajajo točno na termin (max 5 min prej), brez spremstva, otroka ali mladostnika pa naj spremlja le en zdrav spremljevalec.
 • Obvezna je uporaba zaščitne maske na obrazu!

Več na: pdfObvestilo pacientom o ponovnem odprtju zobnih ambulantPSIHOLOŠKA PODPORA


Zdravstveni dom Nova Gorica
Za pogovor s psihologom lahko oseba v stiski pokliče na 041 426 469, ali piše na psihologckz@zd-go.si odod ponedeljka do petka, od 8.00 do 20.00.

Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija
Psihocosialno pomoč lahko dobite prek tel. št. 051 621 241 ali e-naslova: lidija.pregelj(at)ozara.org
Urnik: ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00

 


 

PREHAJANJE MEJE


Vloga za izdajo potrdila za prehod meje na kontrolnih točkah Erjavčeva c. v Novi Gorici, Neblo, Robič, Rateče in Predel

 

pdfVloga za izdajo potrdila za prehod meje
docVloga za izdajo potrdila za prehod meje
Zaradi neusklajenosti odlokov med državama Slovenijo in Italijo, potrdil zaenkrat ne moremo izdajati. Pričakujemo, da bo več znanega v prihodnjih dneh. Čim bomo prejeli ustrezna pojasnila, bomo nemudoma obvestili.


Za delovne migrante velja še naprej, da prehod upravičujejo s potrdilom delodajalca!

Samoizjava za gibanje po italijanskem ozemlju

 

pdfNuovo modello autodichiarazione editabile maggio_2020 (velja od 4. 5. 2020 dalje)

 
Italija je bila v ponedeljek, 15. junija 2020, uvrščena na seznam epidemiološko varnih držav, s tem pa se na slovensko-italijanski meji vzpostavlja enak režim prehoda meje, kot to že velja za prehajanje meje med Slovenijo in Avstrijo oz. Madžarsko. Potrdila niso več potrebna.

Državljani Slovenije in Italije mejo med državama lahko prehajajo izven kontrolnih točk, ostalim pa so za prehajanje te meje na voljo štiri kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči, Škofije, Krvavi potok.PRVA SOCIALNA POMOČ

Vsak, ki se znajde v socialni stiski in težavah, lahko zaprosi na novogoriški enoti Centra za socialno delo za prvo socialno pomoč.
Tel. št. 041 702 427 ali 05 330 29 00

Urnik:
pon, tor, čet 8.00–15.00

sre 8.00–17.00
pet 8.00–13.00

 MOŽNOSTI DOSTAVE TOPLEGA OBROKA NA DOM V ČASU EPIDEMIJE

Pizzerija Julko (Šempeter pri Gorici): 05 30 32 222 ali 041 341231
Urnik dostav:
 • malice in kosila: 10.00-11.30
 • pizze in hamburgerji: 17.00-20.00


TRGOVSKE STORITVE NA DOM

 • Prehrambeni izdelki
1. Trgovina Peloz
Naročilo lahko oddate: 
E: narocila.peloz@siol.net
T: 041 611 196 ga. Erika
FB: https://www.facebook.com/peloz.mesnine/
Naročilo je možno oddati od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00. Brezplačna dostava po dogovoru. Naročeno blago boste plačali ob povzetju, s kartico ali gotovino.
2. Moja štacuna
Sadje in zelenjavo lahko naročite na
E: dpt.mojastacuna@gmail.com
T: 041 690 863 
WEB: spletnegi obrazec
3. A market Neblo
Brezplačna dostava na voljo od ponedeljka do sobote, med 8.00 in 18.00.
Naročila sprejemajo na:
T:
031 633 859
T: 070 818 147
T: 05 39 59 193
E: amarket@siol.net
FB: Amarket Neblo
4. Domače dobrote Metka
Spletna trgovina izdelkov iz sadja in zelenjave
WEB: www.dobrotemetka.si/smetka
5. Kvibo
Spletna trgovina z živili
WEB: www.kvibo.si/trgovina
E: narocila@kvibo.si
T: 04 598 15 15 (pon.–pet.: 7.00–20.00)
6. Lokalni pridelovalci
Seznam lokalnih pridelovalcev hrane s kontaktnimi podatki dobite na naslednji povezavi projekta Kupujmo Goriško.

 

 

 • Plinske jeklenke
1. Družba Kurivo Gorica d.d.
Plin lahko naročite na brezplačni številki 080 2422
Jeklenko vam brezplačno dostavijo na dom.
2. Butan plin
Vse dni v tednu na telefon: 080 2005
Spletni obrazec: https://www.butanplin.si/vprasajte-nas/narocilo-dostave-plina-v-jeklenki-na-dom/

Infografike z napotki, priporočili in pojasnili, povezane s koronavirusom

(Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje)

 

Kako zaščititi sebe in otroke (pdf, 874 KB)

Uporaba zaščitnih mask (pdf, 526 KB)

Kako ravnati ob sumu na okužbo (pdf, 434 KB)

Testiranje (pdf, 1,5 MB)

Razbijamo mite: Hišni ljubljenčki in koronavirus (pdf, 560 KB)

Delo laboratorijev ob testiranju na SARS coV-2-k (pdf, 703 KB)

Ukrepi na meji z Italijo (pdf, 440 KB)

Odsotnost z dela - situacije (pdf, 461 KB)

Pravilna uporaba zaščitnih mask
(pdf, 610 KB)

Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb
(pdf, 1,4 MB)
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni